Ulijevanjem nekvalitetnog ulja, zanemarivanjem kontrole razine i prekora훾enjem intervala izmjene, motoru se skra훶uje vijek, a u te탑im slu훾ajevima dolazi do uni큄tenja

Podmazivanje je 쁪rvotok motora i nitko pametan ne훶e 큄tedjeti na njemu. Glavna mu je zada훶a smanjivanje trenja i temperatura u kliznim kontaktima, 훾ime se smanjuje habanje (tro큄enje) te osigurava dug vijek i funkcionalnost motora.

Svaka kuna koju 쁴큄tedite na motornom ulju i filtrima, vratit 훶e vam se 쁴 glavu, poput bumeranga, kao deseterostruka 큄teta. Ovo je 10 bitnih stvari o podmazivanju automobilskog motora:

1. SVAKI MOTOR TRO힋I I GUBI ULJE

Svaki motor tro큄i ulje, 훾ak i novi, jer tre훶i klipni prsten, kad se klip iz gornje mrtve to훾ke po훾ne spu큄tati prema donjoj, ne ostru탑e cjelokupni sloj ulja sa stijenki cilindara i ono potom izgara. To je konstrukcijska nu탑nost, kako bi se osiguralo podmazivanje kad se klip po훾ne podizati iz donje prema gornjoj mrtvoj to훾ki.

Ulje se gubi i na ventilskom mehanizmu te brtvilima i semerinzima, posebice kod starih motora. S vremenom se to pove훶ava te je dopu큄tena potro큄nja ulja od 0,2 do 0,6 posto potro큄nje goriva, dakle, do pola litre na 1000 km. Mnogi se hvale se kako im motor ne tro큄i 쁭i kapi ulja, 큄to je 큄tetna zabluda. Odre휃ena se koli훾ina goriva, uslijed propu큄tanja na brizgaljkama i habanja motora cijedi sa stijenki cilindara u karter.

To gorivo razrje휃uje motorno ulje te mu pove훶ava razinu, odnosno nadokna휃uje potro큄enu koli훾inu, pa razina ostaje ista. To je izra탑enije kod dizelskih motora nego benzinskih, kod kojih gorivo koje do휃e u karter uvelike ispari.

2. REDOVITO KONTROLIRATI RAZINU

Jedanput u dva tjedna (kod starijih motora svakog tjedna) preporu훾ljivo je provjeriti razinu motornog ulja, a kod automobila koji imaju elektroni훾ki pokaziva훾 razine jedanput mjese훾no Zaboravite dobro poznatu rutinu da se najprije izvadi 큄ipka za kontrolu razine, potom obri큄e krpom (pritom se lako zaprljaju ruke), potom 큄ipka ugura u otvor, pa izvadi, pogleda razina ulja i vrati u otvor.

Najbolje je kontrolirati ujutro prije paljenja, ali samo ako je auto na ravnoj podlozi. Tada je i razina realna, jer se gotovo sve ulje, osim male koli훾ine zaostale u kliznim kontaktima, slilo u karter. Dovoljno je izvu훶i 큄ipku, pogledati razinu i vratiti je u motor.

3. 힋TETNO JE PREMALO I PREVI힋E ULJA

Pri ulijevanju ulja ne smije se pretjerivati, jer je 큄tetno ako se prema큄i gornja oznaka. Milimetar-dva nije problem, ali ako se pretjera, mogu nastati neugodne posljedice i 큄tete na motoru. Najbolje je da ulja bude izme휃u oznaka 쁬in i 쁬ax, blizu gornje razine, ali ne iznad.

Premalom koli훾inom ulja u karteru smanjuje se u훾inkovitost podmazivanja i hla휃enja. Kad je u ulja previ큄e, dio ulazi u komoru za sagorijevanje, te se pove훶ava za훾a휃enje. Kod benzinskog motora nastaje 큄teta na katalizatoru i lambda sondi, a kod dizela큄a, uz uni큄tenje filtra 훾a휃e (DPF-a), usisni kolektor se mo탑e ispuniti uljem i izazvati opasan hidrauli훾ki udar u motor.

4. AKO SE U VO탐NJI UPALI LAMPICA, 힋TETA JE VE훴 NAPRAVLJENA

Kad se razina ulja toliko snizi, da u zavoju ili pri ko훾enju, inercijske sile izguraju ulje prema rubu kartera i pumpa povu훾e zrak, tlak ulja pada na nulu i podmazivanja nema. Nastaje suho trenje uz visoke temperature i habanje.

Tada se upali lampica ulja, ali odre휃ena je 큄teta ve훶 napravljena. Tada treba odmah zaustaviti vozilo i ugasiti motor te doliti ulje. Ne vozite ni metra dalje, jer mo탑e do훶i do uni큄tenja motora.

5. AKO 훻ESTO VOZITE U GRADU, ULJE PROMIJENITE NA 10.000 KM

Preporu훾ljivo je, bez obzira na preporuke proizvo휃a훾a, prvo motorno ulje izmijeniti nakon 10.000 kilometara, jer je to korisno za novi motor. Ako 훾esto vozite u gradu preporu훾ljivo je ne 쁟ijediti interval izmjene dao kraja, odnosno do propisanih 15.000, pogotovo 20.000 km.

Najbolje 큄to mo탑ete napraviti za motor svog auta je motorno ulje izmijeniti najkasnije nakon 10.000 km, jer je to ulog u dugovje훾nost i pouzdanost.

6. PRI IZMJENI ULJA OBVEZNO IZMIJENITE I FILTAR

Izmjena filtra podjednako je va탑na kao izmjena ulja, jer zadr탑ava ne훾isto훶e koje ote탑avaju protok ulja i habanje u kliznim kontaktima. Lo큄e je 큄tedjeti na motornom ulju, a jo큄 gore na uljnom filtru. Neoriginalan i jeftin filter ulja mo탑e poremetiti podmazivanje i ubrzati tro큄enje motora.

Takvi filtri u pravilu imaju znatno manje mase za filtriranje, propu큄taju nefiltrirano ulje i samo su izgledom sli훾ni originalnima. Prije ugradnje filtra nauljite brtvu i napunite ga uljem. Tako se osigurava dobro pritezanje filtra i uspostavljanje potrebnog tlaka ulja odmah nakon pokretanja motora.

7. MOTORNA ULJA MOGU SE MIJE힋ATI

Treba ukloniti predrasudu da se motorna ulja razli훾itih proizvo휃a훾a ne mogu mije큄ati. To datira iz starih vremena, kad dodaci motornom ulju nisu bili potpuno kompatibilni, a vi큄e je imalo podlogu u trgova훾kim interesima.

Motorna se ulja mogu mije큄ati, ne samo ako su drugih proizvo휃a훾a, nego i ako su razli훾ite gradacije, odnosno osnove. Dakle, ako nedostaje ulja u motoru, na prvoj benzinskoj crpki kupite ulje odgovaraju훶e gradacije i ulijte ga.

8. U TURBOMOTOR 100% SINTETI훻NO ULJE

Premda na nekim polusinteti훾nim uljima stoji da su prilago휃ena turbomotorima, za njih je preporu훾ljivo koristiti 100% sinteti훾no ulje, koje se prepoznaje po donjoj granici viskoznosti 0W ili 5W.

Takva imaju bolja svojstva pri ekstremno niskim i visokim temperaturama. Naime, turbinska strana turbopunja훾a, kroz kojeg struji ulje, kod turbodizela큄a se zagrijava do 900째C, a kod turbobenzinca do 1000째C, 큄to je dvostruko vi큄e nego kod bilo kojeg drugog sklopa koji se podmazuje u atmosferskom motoru (bez turba).

Polusinteti훾no, a pogotovo mineralno ulje tada karbonizira te se ote탑ava protok i podmazivanje.

9. ULIJU LO힋IJE ULJE I NE IZMIJENE FILTAR

Na탑alost, mogu훶e je da vam u servisu uliju lo큄ije ulje od specificiranog. Platite 150 kn po litri, a uliju vam ono od 30 kn! Za razliku od mjenja훾a, koji 훶e s neodgovaraju훶im uljem onemogu훶iti da auto izvezete iz gara탑e, s najjeftinijim mineralnim uljem, umjesto najskupljeg sinteti훾nog, motor mo탑e 쁭ormalno raditi godinama.

Podjednako je lo큄e da vam naplate izmjenu uljnog filtra, a ne izmijene ga. A kad tim prevarama nastane nepopravljiva 큄teta, odnosno uni큄tenje motora, kako 훶ete znati tko vas je i gdje prevario?! Zbog toga, motorno ulje s filtrom mijenjajte isklju훾ivo u servisu kojem mo탑ete vjerovati. Ako je mogu훶e, budite prisutni kad vam ih mijenjaju.

10. DODATNI ADITIVI NISU NU탐NI

Svako je motorno ulje tvorni훾ki oboga훶eno svim potrebnim dodacima (aditivima), koji mu osiguravaju potrebna svojstva, posebice na ekstremno niskim i visokim temperaturama te izdr탑ljivost.

Dodatni, dakle, nisu potrebni, premda aditivi poznatih brendova mogu doprinijeti boljem podmazivanju. No, ako 탑elite dodatno ulagati u podmazivanje, za pouzdanost i dugovje훾nost motora bolje je novac ulo탑iti u skra훶enje intervala izmjene, nego u dodatne aditive.

Komentari odra탑avaju stavove njihovih autora, ali ne nu탑no i stavove portala Dnevno.hr. Molimo 훾itatelje za razumijevanje te suzdr탑avanje od vrije휃anja, psovanja i vulgarnog izra탑avanja. Portal Dnevno.hr zadr탑ava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog obja큄njenja.