Israel
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

מי יכשיר את רופאי העתיד? השר קיש נגד ראשי האוניברסיטאות

לנוכח המחסור החריף ברופאים, דורש שר החינוך יואב קיש להעביר את האחריות על הלימודים בבתי החולים (השדות הקליניים) מהאוניברסיטאות למדינה: "היצמדות לשיטה שלא צלחה לא תביא לפתרון למחסור האקוטי ברופאים"

שר החינוך יואב קיש דורש להעביר את האחריות על לימודי הסטודנטים לרפואה בשנים הקליניות בבתי החולים (השדות הקליניים) מהאוניברסיטאות לאחריות המדינה. כך עולה ממכתב ששיגר לאחרונה לפרופ' רוני גמזו, שעמד בראש הוועדה שבחנה את העניין ולמנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב. "היצמדות לשיטה שלא צלחה לא תביא לפתרון למחסור האקוטי ברופאים במדינת ישראל, כתב במענה למכתב של ועד ראשי האוניברסיטאות בנושא זה.

בשנת הלימודים האחרונה החלו את לימודים כ-1,000 סטודנטים לרפואה, כשהיעד של משרד הבריאות הוא להכפיל את המספר עד 2030. היעד הזה הוצב בין היתר על רקע העובדה שמ-2026 לא יוכלו סטודנטים מבתי ספר במגוון מדינות מזרח אירופה לעבור את בחינות הרישוי בישראל - במסגרת רפורמת יציב.

2 צפייה בגלריה

ועדת החינוך התרבות והספורט - היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד
ועדת החינוך התרבות והספורט - היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד

תקף את ראשי האוניברסיטאות על היצמדות לשיטה. השר יואב קיש

(צילום: שלו שלום)

כיום מי שאחראי על השדות הקליניים בבתי החולים הן האוניברסיטאות ששולחות את הסטודנטים על פי רוב לבתי החולים הגדולים שנמצאים בקרבתן. לאורך השנים האחרונות נטען כי היעדר הגידול המשמעותי במספר הסטודנטים לרפואה בכל שנה נעוץ בעובדה שמספר השדות הקליניים מצומצם. "פורום דיקני רפואה בוועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) יופקד על ניצול מקסימלי של השדות הקליניים וחלוקתם בין הפקולטות בהסכמה, על ידי דיקן אחד מול כל בית חולים", כתב יו"ר ור"ה פרופ' אריה צבן לפרופ' גמזו בתחילת החודש.

במכתב של יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות, הוא דרש עוד תקציב להגדלת מספר הסטודנטים בבתי החולים: "אנו, ראשי האוניברסיטאות שבהן ישנן פקולטות לרפואה ומתקיים בהן מחקר ביו-רפואי מתחייבים מראש, לפעול לשיבוץ של סטודנטים מצויינים בכל מכסה של שדות קליניים שתשוחרר. זאת בהינתן שיתקבל שיפוי להרחבת תשתיות ההוראה שיידרשו לכל אחת מהפקולטות לצורך הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה אצלה".

מנגד, האשים השר קיש את ראשי האוניברסיטאות בעובדה שמספר הסטודנטים לא גדל לאורך השנים. "לצערי, מספר המקומות הקיים כיום להכשרת רופאים בפקולטות לרפואה בישראל אינו מצליח להדביק את הדרישה ההולכת וגוברת לרופאים לנוכח הריבוי הטבעי הגבוה במדינת ישראל", כתב קיש.

"אתגר זה אף מתעצם לנוכח הצפי של יציאה מוגברת לגמלאות של רופאים שהגיעו לישראל במסגרת גלי העלייה הגדולים מברה"מ לשעבר וזאת בשנים הקרובות". בהמשך כתב כי "החסם המשמעותי ביותר בהגדלת מספר המקומות בפקולטות לרפואה בישראל הוא השדות הקליניים בבתי החולים. כיום, השדות הקליניים אינם מנוצלים באופן יעיל, אינם פעילים די שבועות בשנה ולעיתים אף חוסמים מוסדות יעילים מלהגדיל את מספר הסטודנטים המנצלים את אותם שדות קליניים.

2 צפייה בגלריה

מיון בית החולים רמב"ם
מיון בית החולים רמב"ם

בינתיים, הזקנה עדיין במסדרון. השבוע במיון בבית החולים ברמב"ם

(צילום דוברות רמב"ם)

"עמדתי כיו"ר המועצה להשכלה גבוהה היא שהשדות הקליניים הם משאב לאומי שינוהל על ידי המדינה, על מנת להדביק את המחסור הקיים ברופאים במדינת ישראל". בהמשך ציין כי "אינני מקבל את העמדות אשר הובעו במכתב ועד ראשי האוניברסיטאות באשר לאופן ניהול השדות הקליניים. היצמדות לשיטה שלא צלחה לא תביא לפתרון למחסור האקוטי ברופאים במדינת ישראל. האחריות לשדות הקלינים חייבת פיקוח ובקרה, כמו כן במידת הצורך התערבות ממשלתית על מנת לעמוד בצורך הלאומי".

במערכת הבריאות הגיבו לדרישתו של קיש בתחושות מעורבות. "צוואר הבקבוק של הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה בישראל הוא סוגיית המחסור בשדות קליניים", אומר ד"ר זאב פלדמן, יו"ר ארגון רופאי המדינה וסגן יו"ר ההסתדרות הרפואית. "סוגיית השדות הקליניים מחייבת היערכות מחדש וחשיבה מחוץ לקופסה. כך לדוגמה, אין כל היגיון במונופול הגיאוגרפי הקיים היום לפיו בבית חולים אחד לומדים אך ורק סטודנטים של פקולטה אחת".

ועידת הבריאות של קבוצת "ידיעות אחרונות"ד"ר זאב פלדמןצילום: יאיר שגיא

לדברי ד"ר פלדמן, "השדות הקליניים חייבים להפוך למשאב לאומי שיוקצה בצורה הוגנת לכלל בתי הספר לרפואה. חייבים למצוא גם פתרונות יצירתיים כגון פתיחת 'משמרת שנייה' ללימודים בחלק מהשדות הקליניים והרחבת מספר השבועות בשנה בהם מלמדים סטודנטים. יש צורך שהשדות הקליניים יוגדרו כ'משאב לאומי', ושכל המחלקות העיקריות בארץ יהיו מחויבות ללמד לפחות 35 שבועות קליניים בשנה.

"עם זאת, צריך לוודא שהמשאב הלאומי יופקד בידיים הנכונות שיוכלו לשמר את המצויינות בהוראה גם כאשר מספר הסטודנטים יילך ויגדל. יש מקום לשקול לאפשר לבתי החולים ולמחוזות קופות החולים להתחרות על הזכות ללמד את דור העתיד של הרופאות והרופאים בישראל".