Iran

صدور شناسنامه تا ۳۰ بهمن برای شناسنامه مفقودها

رضا راحت‌دهمرده روز پنجشنبه با اشاره به آمادگی این اداره برای تسهیل در صدور شناسنامه اظهار داشت: روند صدور شناسنامه مفقود شده بر اساس قانون یک ماه پس از زمان درخواست به ادارات ثبت احوال است که با توجه به الزام ارایه شناسنامه برای شرکت در رای گیری، بخشنامه ای از طرف معاون امور اسناد هویتی و رییس ستاد انتخابات سازمان ثبت احوال کشور در جهت رفع این مشکل مردم برای حضور در انتخابات صادر شده است.

وی افزود: ادارات ثبت احوال در روز پنجشنبه یکم اسفندماه تا ساعت ۱۶ و در روز جمعه دوم اسفند تا پایان زمان رای گیری آماده ارایه خدمات و رفع مشکلات هویتی به مردم سیستان و بلوچستان هستند.


مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان تصریح کرد: یکی دیگر از الزامات شرکت در انتخابات و رای گیری داشتن شماره ملی است که در تمامی شناسنامه های قدیمی و مکانیزه شماره ملی درج شده و در صورتی که فردی تاکنون شماره ملی خود را اخذ نکرده می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اخذ شماره ملی خود اقدام کند.