logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Iceland

Dregur úr afgangi á viðskiptajöfnuði

63 milljarða króna afgangur var á viðskiptajöfnuði við útlönd á þriðja ársfjórðungi samanborið við 73,8 ma.kr. afgang á sama ársfjórðungi árið áður.

Halli á vöruskiptajöfnuði var 45,9 ma.kr. en afgangur á þjónustujöfnuði var 101,3 ma.kr. Frumþáttatekjur skiluðu 13,4 ma.kr. afgangi en rekstrarframlög 5,9 ma.kr. halla (sjá töflu).

Þetta kemur fram í nýbirtum upplýsingum á vef Seðlabanka Íslands sem sýna bráðabirgðayfirlit um greiðslujöfnuð við útlönd á þriðja ársfjórðungi 2019 og erlenda stöðu þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.

Samkvæmt bráðabirgðayfirlitinu námu erlendar eignir þjóðarbúsins 3.870 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 3.156 ma.kr. Hrein staða við útlönd var því jákvæð um 714 ma.kr. eða 24,5% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 91 ma.kr. eða 3,1% af VLF á fjórðungnum. Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 115 ma.kr. á fjórðungnum og munar þar mest um kaup innlendra aðila á erlendum verðbréfum sem námu um 80 ma.kr. Erlendar eignir jukust í heildina um 74 ma.kr. vegna fjár-magnsviðskipta en skuldir lækkuðu um 40 ma.kr. Gengis- og verðbreytingar höfðu neikvæð áhrif á erlenda stöðu þjóðarbúsins um 6 ma.kr. Það skýrist aðallega af 4% hækkun á gengi krónunnar gagnvart helstu gjaldmiðlum miðað við gengisskráningarvog. Breytingar á erlendum verðbréfamörkuðum voru litlar á ársfjórðungnum eða rétt um 0,1% lækkun.

mbl.is
Themes
ICO