logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Cambodia

​ឯកឧត្តម ស៊ី ជីន​ភីង បកស្រាយ​ពី​ការការពារ​អេកូ​-​បរិស្ថាន​

ចែករម្លែក

​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តម ស៊ី ជីន​ភីង បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុង​កិច្ច ប្រជុំ​ស្តីពី​ការការពារ​អេកូ​-​បរិស្ថាន​ទូទាំងប្រទេស​ចិន​ថា ទឹក​បៃតង និង​ភ្នំ​បៃតង​គឺ ជា​ភ្នំ​មាស និង​ភ្នំ​ប្រាក់ ។ យើង​ត្រូវ​អនុវត្តតាម​ទស្សនៈ​អភិវឌ្ឍន៍​ដែលមាន​លក្ខណៈ​ច្នៃ ប្រឌិត​ថ្មី សម្របសម្រួល មាន​ពណ៌​បៃតង បើកទូលាយ និង​ចែករំលែក​គ្នាព​ន្លឿ​ន​ការ បង្កើត​ស្ថានការណ៍​ទូទៅ រចនាសម្ព័ន្ធ​ឧស្សាហកម្ម របៀប​ផលិតកម្ម និង​របៀប​រស់នៅ សម្រាប់​ការ​សម្ចៃ​ធនធាន និង​ការពារ​បរិស្ថាន ដើម្បី​ទុកពេល និង​ចន្លោះ​ឱ្យ​អេកូ -​ធម្មជាតិ​មាន​ភាពល្អប្រសើរ​ឡើងវិញ ៕

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO