Select countries

00:00 مكرمة أميرية تدخل الفرحة في نفوس اليتامى بالأعياد الوطنية
00:00 تركيا.. تعليق لوحة “غصن الزيتون” في شارع السفارة الأمريكية
00:00 هذا “اللي ناقصنا”
00:00 СЖнУ ЗбНЯжгЙ ЗбЭбУШнднЙ нИНЛ ЮЦЗнЗ ЪПнПЙ гЪ жТнС ЗбгЗбнЙ ЗбЗУСЗЖнбн
00:00 ИСнШЗднЗ ЮбЮЙ гд КШжСЗК ЗбГНПЗЛ Эн ЗЛнжИнЗ
00:00 (НПнЛ ЗбЕЛднд) КУКЦнЭ ЗбСжЗЖн ЗбЯжнКн ЗУгЗЪнб ЭеП ИгСЯТ (МЗИС ЗбЗНгП) ЗбЛЮЗЭн
00:00 حينما تنقلب الموازين
00:00 احذروا 9 أطعمة تسد الشرايين وتمرض القلب
00:00 жбн ЪеП ЗИжЩИн нИНЛ гЪ жЭП ЗгСнЯн ЪбЗЮЗК ЗбКЪЗжд Инд ЗбИбПнд
00:00 ЗбгСХП ЗбУжСн.. ЗбЮжЗК ЗбгФЗСЯЙ Эн ЪгбнЙ (ЫХд ЗбТнКжд) КНСТ КЮПгЗ еЗгЗ
00:00 КСЯнЗ : ЗЪКЮЗб 9 ГФОЗХ ОШШжЗ бКдЭнР ЪгбнЙ ЗСеЗИнЙ ИРЯСм ЗЪКЮЗб ГжМбЗд
00:00 КСЯнЗ КНРС гд ЗСУЗб ЮжЗК гжЗбнЙ ббдЩЗг ЗбУжСн Збм (ЪЭСнд)
00:00 бИдЗд: ЗбЗЪбЗд Ъд гФСжЪ гжЗТдЙ 2018 ИЪМТ нКМЗжТ 3С5 гбнЗС ПжбЗС
00:00 ЗбЯжнК нЭжТ Ъбм ЗбЪСИн жнжЗХб ХПЗСЙ ПжСн (ЭнЭЗ) бЯСЙ ЗбЮПг
00:00 ЗбСЖнУ ЗбКСЯн нИНЛ гЪ дЩнСе ЗбЗнСЗдн ВОС ЗбКШжСЗК Эн УжСнЗ
00:00 ЗбЪЗеб ЗбГСПдн нДЯП ЗбНСХ Ъбм ЗбКдУнЮ гЪ КСЯнЗ бКЪТнТ ЗбЗУКЮСЗС Эн ЗбгдШЮЙ
00:00 ЗЭККЗН ЗбЗМКгЗЪ ЗбОЗгУ ббМдЙ ЗбЪСИнЙ бОИСЗБ ЗбЗгг ЗбгКНПЙ ИУбШдЙ ЪгЗд
00:00 жТнС ЗбОЗСМнЙ ЗбгХСнЙ нДЯП ГегнЙ ЭКН ЮджЗК беМСЙ дЩЗгнЙ жЗгдЙ
00:00 ЗбТнЗдн нФнП ИМежП гЯКИ ЗбГгЗдЙ ЗбЭднЙ бгЯЗЭНЙ ЗбггЗСУЗК ЗбЦЗСЙ Эн ЗбКМЗСЙ ЗбПжбнЙ бПжб гМбУ ЗбКЪЗжд
00:00 жТнС ЗбПЗОбнЙ ЗбЪСЗЮн: ЗКЭЗЮ гЪ ЗбГСПд Ъбм КШжнС гЪИС ШСнИнб ЗбНПжПн
00:00 ЗбебЗб ЗбЗНгС ЗбЯжнКн: НСнХжд Ъбм ЗбЗНКЭЗб гЪ ГШЭЗб ЗбГУС ЗбгНКЗМЙ жГУСег ИМгнЪ ЗбгдЗУИЗК
00:00 ЗбПнжЗд ЗбГгнСн/Угж ГгнС ЗбИбЗП/Угж жбн ЗбЪеП/СУЗбЙ
00:00 гИЪжЛ ЗбСЖнУ ЗбСжУн нНРС гд "КбЗФн" ЭСХ ЪгбнЙ ЗбУбЗг
00:00 ЗбСЖнУ ЗбгХСн нНРС гд ОШжСЙ "гНЗжбЗК беПг ЗбПжбЙ" ИгХС
00:00 жТнС ЮШСн: ЗбКНЗбЭ ЗбЪЗбгн ббЗСЗЦн ЗбМЗЭЙ еж ЗбЗШЗС ЗбЭЪЗб бгжЗМеЙ ЗбКНПнЗК
00:00 ‏مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون “براءات الاختراع” الخليجي ‏⁦
00:00 гнТЗд ЗбгПЭжЪЗК ЗбЗнШЗбн нСКЭЪ Збм 56 гбнЗС ПжбЗС ЗбЪЗг ЗбгЗЦн
00:00 ПнжЗд жбн ЗбЪеП/Угж жбн ЗбЪеП/гЮПгЙ.КедЖЙ
00:00 Угж жбн ЗбЪеП нКбЮм СУЗбЙ КедЖЙ гд СЖнУ гМбУ ЗбЗгЙ ИгдЗУИЙ ЗбРЯСм Зб12 бКжбн Угже
00:00 ЗббМдЙ ЗбЮШСнЙ бЕЪгЗС ЫТЙ КЮПг КУЪЙ гбЗннд ПжбЗС бЕЫЗЛЙ ЗбЮШЗЪ
00:00 жТнСЙ (ЗбеМСЙ) ЗбгХСнЙ КДЯП ЗеКгЗг ИбЗПеЗ ИКдгнЙ ЗбЪбЗЮЗК ЗбЗЮКХЗПнЙ гЪ ЗбЯжнК
00:00 “الوسط الديمقراطي”: اخلاء سبيل معتقلي “دخول المجلس” يحد من “الاحتقان السياسي”
00:00 (ЗбГСЯЗд) ЗбЯжнКнЙ КдЭР СгЗнЙ ИЗбРОнСЙ ЗбНнЙ ИгдШЮЙ (ЗбЗПнСЪ) ИЪП ЫП
00:00 Угж ГгнС ЗбИбЗП нУКЮИб жТнСЙ ЗбФДжд жСДУЗБ ЗбМгЪнЗК ЗбОнСнЙ ЗбЯжнКнЙ
00:00 ЗнСЗд: ЗбЪЛжС Ъбм НШЗг ЗбШЗЖСЙ ЗбКн КНШгК жЪбм гКдеЗ 65 СЗЯИЗ
00:00 ЗбЪСЗЮ нПЪж бгКЗИЪЙ КдЭнР ЗбКТЗгЗК ПжбеЗ ИгДКгС ЗбЯжнК
00:00 гУДжб ЮШСн: дМЗН (ЗбЯжнК ббШнСЗд) нДЯП ЮПСЙ ЗбЯжнК Ъбм ЗбПОжб ЯгдЗЭУ СЖнУн
00:00 ЗбНЯжгЙ ЗбЭбУШнднЙ: ЗбгжЗТдЙ ЗбгжНПЙ ККЦгд ЗМСЗБЗК бЕдеЗБ ЗбЗдЮУЗг
00:00 (ЗбКСИнЙ) ЗбЯжнКнЙ: дПСУ ЭХб гжЪП ЗОКИЗСЗК ЗбХЭ Зб12 Ъд ИЮнЙ ХЭжЭ ЗбгСНбЙ ЗбЛЗджнЙ
00:00 жТнС (ЗбПЭЗЪ) ЗбЯжнКн нИНЛ гЪ УЭнСн СжУнЗ жКждУ гжЦжЪЗК гФКСЯЙ
00:00 жТнС ОЗСМнЙ СжУнЗ нПЪж бЕЮЗгЙ гдЩжгЙ ГгднЙ гКЯЗгбЙ ИгдШЮЙ ЗбОбнМ
00:00 СЖнУ ЗбУбШЙ ЗбЭбУШнднЙ нШЗбИ гМбУ ЗбГгд ИКНгб гУДжбнЗКе КМЗе ЗбЮЦнЙ ЗбЭбУШнднЙ
00:00 гСЯТ ЗбГгжгЙ ж ЗбШЭжбЙ нНКЭм ИЗбГЪнЗП ЗбжШднЙ ИКдЩнг геСМЗд (ЪТнТЙ нЗ ЯжнК)
00:00 ИжСХЙ ЗбЯжнК Кден КЪЗгбЗКеЗ Ъбм ЗдОЭЗЦ ЗбгДФС ЗбУЪСн 15С0 Эн ЗбгЖЙ
00:00 ЗбЭЦЗбЙ нУКЪСЦ гЪ ЗбУЭнС ЗбИСнШЗдн МежП ЗбМеЗТ ИгЪЗбМЙ ЗжЦЗЪ ЗбгЮнгнд ИХжСЙ ЫнС ЮЗджднЙ
00:00 ИжСХЙ ЗбЯжнК КЫбЮ КЪЗгбЗКеЗ Ъбм ЗдОЭЗЦ ЗбгДФС ЗбУЪСн жЗСКЭЗЪ ЗбжТдн ж(ЯжнК 15)
00:00 УЪС УбЙ ОЗгЗК (ЗжИЯ) нСКЭЪ 32 УдЗ бнУКЮС ЪдП 41С62 ПжбЗС ббИСгнб
00:00 жТнС ЗбХНЙ ЗбЯжнКн: ЗУКНПЗЛ КШИнЮЗК ЕбЯКСжднЙ ббКжЪнЙ ИХНЙ ЗбГШЭЗб
00:00 жТнС ЗбЪПб ЗбЯжнКн: гКНЭ (ИнК ЗбЪЛгЗд) ГНП ЗбгЪЗбг ЗбКЗСнОнЙ ЗбКн КЪЯУ ЗбжМе ЗбНЦЗСн ббЯжнК
00:00 Comic Con this Weekend!
00:00 اتحاد الجمعيات التعاونية يصدر قراراً بوقف زيادة أسعار السجائر
00:00 ЭЗЖЦ ЗбЯжнК ЗбКМЗСн гЪ ЗбнЗИЗд нСКЭЪ Збм 2С59 гбнЗС нд Эн ндЗнС ЗбгЗЦн
00:00 الحجرف: توفير الكوادر المؤهلة لدعم خطط التنمية الشاملة
00:00 (ЗКНЗП ЗбМгЪнЗК) ЗбЯжнКнЙ: ГХПСдЗ КЪгнгЗ ббМгЪнЗК ИжЮЭ ТнЗПЙ ГУЪЗС ЗбУМЗЖС
00:00 Al Kawakeb Ice Cream and Dessert Shop
00:00 الخالد يتوجه إلى نيويورك لترؤس عدد من جلسات مجلس الأمن الدولي
00:00 أحمد البديّح : مبادرة سمو الأمير بتسديد ديون الغارمين “انسانية” خالصة لم تفرق بين مواطن ومقيم
00:00 (СнЗб гПСнП) нЭжТ Ъбм (ИнКнУ) Эн гИЗСЗЙ гЛнСЙ ИЗбПжСн ЗбЕУИЗдн
00:00 ЗбЪЗеб ЗбИНСндн нЪСИ Ъд ЗЪКТЗТе ИгУКжм ЪбЗЮЗК ИбЗПе гЪ ЗбжбЗнЗК ЗбгКНПЙ
00:00 дЗИжбн жнжЭдКжУ нжЗХбЗд гУнСЙ ЗбЭжТ жЗбгдЗЭУЙ Ъбм бЮИ ЗбПжСн ЗбЗнШЗбн ИЯСЙ ЗбЮПг
00:00 гХСЪ ОгУЙ ЗФОЗХ Эн еМжг ЗУКеПЭ ЯднУЙ Эн ПЗЫУКЗд
00:00 жТЗСКЗ ЗбПЭЗЪ ЗбЪСЗЮнЙ жЗбЗнСЗднЙ КжЮЪЗд гРЯСЙ КЪЗжд ЪУЯСн
00:00 ЗбСЖнУ Збнгдн нЪКИС гбнФнЗ ЗбНжЛн жКдЩнг ЗбЮЗЪПЙ ГРСЪЗ бКПгнС Збнгд жЗбгдШЮЙ
00:00 УЭнС ЗбЯжнК бПм ЗбИНСнд нЭККН гЪСЦ (ежнЙ) ббЭдЗдЙ гн ЗбУЪП ИЗбИНСнд
00:00 КдЗЮЦЗК ЗбЗЮШЗИ ЗбПжбнЙ жУИб гЯЗЭНЙ ЗбЗСеЗИ Эн ХПЗСЙ ЗЪгЗб гДКгС гнжднО ббГгд
00:00 КЮЗСнС: ЗКЭЗЮ Инд гЮЗКбнд ЗЯСЗП жЮжЗК ЗбдЩЗг нЮЦн ИПОжб ЗбЗОнСЙ Збм (ЪЭСнд)
00:00 (ЗбКЦЗгд) ЗбЯжнКн нКЫбИ Ъбм дЩнСе ЗбМеСЗБ ИУПЗУнЙ Эн ПжСн (ЭнЭЗ) бЯСЙ ЗбЮПг
00:00 “حدم”: قضية دخول المجلس مستمرة حتى نيل الشباب براءتهم المستحقة
00:00 “الحركة التقدمية” نتطلع الى حكم البراءة في قضية دخول المجلس
00:00 СЖнУ гМбУ ЗбЗгЙ ЗбЯжнКн нЛгд ЪЗбнЗ ЗбгИЗПСЙ "ЗбЗдУЗднЙ" ЗбУЗгнЙ ИКНгб гПнжднЗК ЗбгУМжднд
00:00 дЗЖИ (ЗбНСУ ЗбжШдн) ЗбЯжнКн: ГИжЗИ ЗбКгнТ гЭКжНЙ Эн ЗбгМЗбЗК ЯЗЭЙ
00:00 КГМнб ЗМСЗБ ЗбЪгбнЗК ЗбМСЗНнЙ ИЫТЙ ИУИИ ЗЦСЗИ ФСЯЗК ЗбдЩЗЭЙ
00:00 жТнС ЗбНСИ ЗбЗУСЗЖнбн нКжЪП ИФд ЪгбнЗК ЗЫКнЗб Эн ЫТЙ
00:00 гдКОИ ЗбЯжнК бЯСЙ ЗбЮПг нжЗМе дЩнСе ЗбЗСПдн жПнЗ 21 гЗСУ ЗбгЮИб
00:00 жТнС ЗбЗЪбЗг ЗбЯжнКн нПФд ЗбМнб ЗбМПнП гд гНШЗК ЗбИЛ ЗбЗРЗЪн ЗбСЮгнЙ
00:00 гЭЗжЦЗК ИжУЗШЙ СжУнЙ Инд ЗбдЩЗг ЗбУжСн жЭХЗЖб ЗбгЪЗСЦЙ ИЗбЫжШЙ ЗбФСЮнЙ
00:00 (ЗбебЗб ЗбЗНгС) ЗбЯжнКн: ОПгЗКдЗ ЗбХНнЙ ЗбгЮПгЙ ббФЪИ Збнгдн КУег Эн КОЭнЭ гЪЗдЗКе
00:00 ОЗПг ЗбНСгнд нИНЛ жжТнС ЗбгЗбнЙ ЗбедПн УИб КдгнЙ ЗбЪбЗЮЗК ЗбЛдЗЖнЙ
00:00 Rowing with Kuwait Pilot Gig Club
00:00 Угж ГгнС ЗбИбЗП нУКЮИб ЗбгИЪжЛ ЗбОЗХ ббЗгнд ЗбЪЗг ббЗгг ЗбгКНПЙ Збм Збнгд
00:00 ИжСХЙ ЗбЯжнК КУКеб КЪЗгбЗК ЗбГУИжЪ Ъбм ЗдОЭЗЦ ЗбгДФС ЗбУЪСн 64С0 Эн ЗбгЖЙ
00:00 СжЗЖн ЯжнКн: МЗЖТЙ ЗбШнИ ХЗбН ЭСЦК НЦжСеЗ Эн ЗбЪЗбг ЗбЪСИн
00:00 КНннП 15 ЪдХСЗ гд (ЗбЪгЗб ЗбЯСПУКЗдн) МджИ ФСЮ КСЯнЗ
00:00 Угж ГгнС ЗбИбЗП недЖ СЖнУ МгежСнЙ ЫЗгИнЗ ИЗбЪнП ЗбжШдн
00:00 JS Foods New Location
00:00 “التمييز” تعقد أولى جلساتها بقضية دخول المجلس
00:00 الجراح بحث التعاون الأمني مع مسؤولين دوليين
00:00 ЗбгЮЗКбЗК ЗбЗУСЗЖнбнЙ КжЗХб ЮХЭеЗ бгжЗЮЪ Эн ЮШЗЪ ЫТЙ
00:00 ЗбгЮЗКбЗК ЗбЗУСЗЖнбнЙ КФд УбУбЙ ЫЗСЗК Ъбм ЮШЗЪ ЫТЙ
00:00 геСМЗд ЗбЯжнК ЗбПжбн ббМжЗП ЗбЪСИн 2018 нОККг гдЗЭУЗКе ИгФЗСЯЙ ЪСИнЙ жГМдИнЙ жЗУЪЙ

Last news

12312 Медвежий сценарий для криптовалют — bitnovosti.com реклама
00:00 45 небанальных сувениров, которые можно (нужно!) привезти из Петербурга
00:00 Ini Kata DPR Soal Rendahnya Penyerapan Tenaga Kerja di Era Jokowi-JK
00:00 Sеdan vil oppositionen styrke de praktiske fag i skolen
00:00 NIJE SAMO UMETNIČKI "DOJAM"... Evo zašto (još) VOLIMO UMETNIČKO KLIZANJE
00:00 Laurent Wauquiez : la liste des perles révélées par Quotidien
00:00 تلاش هلال احمر برای ورود امدادگران به منطقه سقوط هواپیما
00:00 Bajden: Putin predstavlja prijetnju svijetskom poretku
00:00 سياسي تونسي مهاجما القيادة المصرية: مبروك عليكم رضا “نتنياهو” و”ابن زايد” و”ابن سلمان”
00:00 Cum arată partenera de viață a lui Dan Diaconescu
00:00 Syahrian Abimanyu-Spaso jadi penerjemah dadakan Timnas
00:00 Video: Jaapani moeshowl astusid lavale robotid
00:00 Bacılar vida videosu çəkib intihar etdilər
00:00 На вулицях Тернополя масово замайоріли «бандерівські» стяги
00:00 (VIDEO) BASTAĆ ŽESTOKO OPLEO PO POLITIČARIMA UOČI BEOGRADSKIH IZBORA: Za Sašu Radulovića rekao da je PSIHO, a tek kad čujete šta misli o ostalim kandidatima
00:00 26 GODINA GA NIJE HTEO PRIZNATI: Đura ne zna čak ni kako se zvala Gastozova mama, a sad je njegova odluka svima NATERALA SUZE U OČI!
00:00 100-ból 5 magyar dolgozik részmunkaidőben
00:00 У США вшанували пам'ять Небесної Сотні і закликали Київ прискорити реформи
00:00 Awas, Kebanyakan Tidur Berisiko Tinggi Kena Penyakit Jantung
00:00 الأردن يمنح جنسيته للمستثمرين الأجانب وعوائلهم بشروط
00:00 В Подмосковье мужчина ранил ножом беременную жену и покончил с собой
00:00 Nazir müşaviri vəzifədən getdi – Yeni təyinat
00:00 Bunga Bangkai Tahura Bandung Mengalami Fase Dorman
00:00 Does Instagram tell people if you screenshot their stories? How a new feature could catch you out
00:00 В США средь бела дня из музея украли картину Пикассо стоимостью 50 тыс. долларов
00:00 الغاز يقتل شخصين ببرج الكيفان
00:00 Det er blevet en folkesport at foragte islam
00:00 1,5 milliard de dollars de l’Afreximbank à l’économie mauritanienne
00:00 Wigan i ekstase efter FA Cup-sensation: Her invaderer fans banen
00:00 Le fléau du chômage, l’accident ferroviaire près de Tanger et le bilan du CHAN 2018 meublent la Une des quotidiens marocains
00:00 Конкурсная комиссия определила проект-победитель мемориала героев Небесной сотни
00:00 Der Fortschritt bringt kein Wachstum mehr [premium]
00:00 Систему уличного освещения в Котельниках планируют модернизировать до конца года
00:00 У Сербії за підозрою у шпигунстві затримали двох українок - ЗМІ
00:00 Ubatuba: um dos destinos mais procurados no litoral paulista
00:00 СК проводит проверку по факту гибели младенца в Люберцах
00:00 Под Саратовом девушка заявила на интернет-шантажиста в полицию
00:00 Econet doubles talk-time
00:00 Au Luxembourg - Les salariés handicapés souvent laissés de côté
00:00 Artan Fuga: Bashkia e Tiranës më trajton si qen! 
00:00 إصابة 9 مدنيين بجروح جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة على منطقة العباسيين في دمشق (وكالة سانا)
00:00 Tasse universitarie, ricorso degli studenti contro la Statale di Milano: “Il bilancio di previsione è fuorilegge”
00:00 أمطار رعدية بـ12 ولاية بداية من مساء اليوم
00:00 Donald Trump is volgens Ruby Wax geen vrouwenhater
00:00 Liviu Dragnea discută cu ambasadorul SUA în biroul său de la Camera Deputaţilor
00:00 Kështu niset për në punë me mbrojtjen e afërt kryeministri i Kosovës
00:00 EU-rådgiver: Polen skal stoppe med at fælde fredet urskov
00:00 Maryam convinced that Nawaz is a thug: Aitzaz Ahsan
00:00 몰카 피해자, 가해자에 구상권 청구 가능…법적 근거 마련
00:00 Németh Szilárd már megkapta a kétmilliárdot a birkózóakadémiára
00:00 Ambasadorul SUA a venit la Parlament sa discute cu Liviu Dragnea
00:00 Герои и защитники справедливости: что делают российские добровольцы в Сирии
00:00 حردان: لبنان متمسك بسيادته وثروته النفطية
00:00 Завтра на Хмельнитчине простятся с воином Юрием Кушниром, умершим в госпитале от полученного в зоне АТО ранения. ФОТО
00:00 NRL 2018: Eighth Immortal Andrew Johns warns Cooper Cronk's Sydney Roosters could be 'frightening'
00:00 Haradinaj: Demarkacioni më së largu pasnesër në Kuvend
00:00 Ludzie pukają się w głowę na myśl o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ale ekspert na chłodno wyjaśnia, czemu to ma sens
00:00 Fekete-Győr: A visszalépésnek három feltétele van
00:00 Hokejaљ iz Slovenije pao na doping testu
00:00 Saúde no Cabula: região tem 24 unidades de atendimento e mais três em construção
00:00 OASI foundation warns about dangers of underestimating cocaine, synthetics
00:00 Thaçi takon ambasadorët e shteteve të Quintit, diskutojnë për demarkacionin
00:00 Krvavac: Apsurdna je situacija da EPCG ima skoro trista miliona u privatnim bankama, a da se ovako bahato ponaša prema Pljevljima
00:00 ЕдУКЗМСЗг КОКИС КШИнЮ гдЭХб ббСУЗЖб ЗбОЗХЙ
00:00 В ГД назвали первостепенным развитие инфраструктуры для популяризации внутреннего молодежного туризма
00:00 Юрист Эмин Хагверди уехал в Швецию и стал чинить автомобили
00:00 Συνελήφθη Πακιστανός στο καρναβάλι της Ιεράπετρας για τις αρρωστημένες πράξεις του
00:00 Legislator Didorong Gunakan Hak Jawab Tanggapi Kritik Pers
00:00 Проект "Собчак", фактор "Навального" и парализующий страх Путина: российский политолог о странных "выборах" в РФ
00:00 Athlétisme - Retour en avril pour Arneton, la prodige du saut en longueur
00:00 Rihanna har fortryllet hele verden
00:00 Террористы обстреляли Жованку, сгорел жилой дом, - Жебривский
00:00 HS: Suomalainen Marjut Santoni Euroopan investointipankin pääsihteeriksi
00:00 Fukuşima'daki intihara tazminat kararı
00:00 Persiapan Pelepasliaran Elang Brontok
00:00 CNCD a decis, la cerere, o nouă dată pentru a analiza declaraţiile premierului Dăncilă referitoare la autism
00:00 Детским педагогам-психологам могут предоставить право на досрочную пенсию
00:00 Asselborn will Orban die Stimmrechte in der EU entziehen
00:00 На Кубани проверяют судью, якобы посоветовавшего стерилизовать многодетную мать
00:00 В Беларуси 17 предприятий планируется передать в 2018 году из республиканской в коммунальную собственность
00:00 В реку Чычкан снова упал бензовоз
00:00 DANA DESA SUKOHARJO: Tawangsari Sukoharjo Bangun Akses dan Berdayakan Difabel
00:00 Ini Isi Pertemuan Senyap Jokowi dan Zulkifli Hasan
00:00 بعد يومين من الاختفاء.. العثور على حطام الطائرة الإيرانية
00:00 Manajer karaoke dituntut seumur hidup
00:00 ЦИК заключил соглашение с РЖД об информировании граждан о выборах президента РФ
00:00 26 февраля в Украине может стать Днем сопротивления Крыма российской оккупации, - Джепар
00:00 Какое наказание грозит женщине, спрятавшей тело новорожденного ребенка под диван? Ответ ГУВД
00:00 Bakıda evləri talayan şəxslər tutuldu
00:00 Qış Olimpiyasında satış üzrə menecer olan tək təmsilçimizin şok müsahibəsinə RƏSMİ REAKSİYA
00:00 Şenol Güneş'e sert sözler! 'Beşiktaş'ın başında bir teknik direktör yok'

(ЗбКМЗСЙ) ЗбЯжнКнЙ КжЮЪ ЗКЭЗЮнЙ ФСЗЯЙ гЪ (ЗбИдЯ ЗбПжбн)

الكويت - 14 - 1 (كونا) -- وقعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد اتفاقية شراكة مع مجموعة البنك الدولي تهدف إلى دراسة الخطوات والاتجاهات المطلوبة لتعزيز التكامل والتبادل التجاري بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة في محيطها الإقليمي بشكل خاص والعالم بشكل عام.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور خالد الفاضل في تصريح صحفي إن الاتفاقية تهدف إلى الوصول إلى فهم أدق لواقع الصادرات الكويتية وفرص إقامة روابط تجارية أكثر عمقا واستدامة مع البلدان المجاورة "لتعزيز مكانتنا التنافسية في السوق العالمي من خلال التكامل الاقتصادي".
وأضاف الفاضل أن المتغيرات في سوق النفط العالمية انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي في المنطقة وذلك يستدعي العمل السريع لاعداد وتنفيذ الخطط والاجراءات التي من شأنها المساهمة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز النشاط الاقتصادي لتلافي الخلل الذي نشأ جراء انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأوضح أن حكومة دولة الكويت تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تخفيف اعتمادها على مصدر النفط والذي يشكل أساس الاقتصاد المحلي إضافة إلى البحث عن موارد أخرى تشكل التجارة البينية العمود الأساسي فيها.
وذكر أن خطة الحكومة تشمل مسارات متعددة وتتضمن سعيا حثيثا لتوطين صناعات حديثة وقابلة للتصدير والمنافسة ومعايير تخصيص الأراضي الصناعية والتي أعلنتها الهيئة العامة للصناعة أخيرا كجزء من خطة متكاملة للنهوض بالاقتصاد الكويتي والابتعاد عن النفط كمصدر وحيد.
من جهته قال مدير البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد إن مجموعة البنك الدولي ستقدم الدعم والمساندة لجهود التدريب وبناء القدرات التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في المجالات المتعلقة بتحليل البيانات التجارية واستخدامها كمساهمة في وضع السياسات القائمة على الأدلة في مجال السياسات التجارية والقدرة التنافسية لقطاع التجارة.
وأضاف رعد أن التدريب سيغطي التطورات الأخيرة في التجارة الدولية ويوفر اطارا أساسيا لتحليل الأداء التجاري لقطاع السلع والخدمات إضافة إلى فهم كيفية تفسير مؤشرات الاداء التجاري بطريقة ذات مغزى لرسم السياسات والتركيز على المجالات المهمة للسياسة التجارية بما في ذلك السلع والخدمات والتدابير غير المتعلقة بالتعرفة.
وأوضح أن الفريق التجاري التابع لمجموعة البنك الدولي سيقوم بتحليل أداء قطاع التصدير في الكويت خلال الفترة الأخيرة بناء على البيانات الحديثة وإجراء تقييم للقدرات التجارية الكويتية في مجال الخدمات.
وأفاد بأنه بناء على نتائج هذا التحليل ستتولى وزارة التجارة والصناعة والفريق التجاري التابع لمجموعة البنك الدولي وضع تدابير في مجال السياسة العامة لزيادة تعزيز أجندة التكامل التجاري مع دول المنطقة وتنويع التجارة.
وقال إن تعزيز التبادل التجاري والاقليمي والتنوع في كل من السلع والخدمات سيساعد على تنويع الاقتصاد الكويتي وخلق فرص عمل جديدة علاوة على مساهمتها في مساعدة الحكومة الكويتية في تعزيز سياستها وعلاقاتها التجارية مع الدول الآخرى.
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة تتولى دعم النشاطات التجارية والاقتصادية والاشراف عليها وتوفير السلع والمواد والخدمات بالاضافة الى الاشراف على الشركات والمحلات التجارية واعمال التسجيل التجاري وفقا لاحكام القوانين واللوائح. (النهاية) س خ م / ه ث / ي س ع