Lesotho
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Lesotho le keteka ngoliso ea liketsahalo tsa mantlha tsa botho

By Mosa Maoeng

QACHA’S NEK

Letsatsi a la 10 Phato le tšoauoe ke li naha tsa Afrika e le la ngoliso ea liketsahalo tsa mantlha tsa botho le pokello ea lipalo-palo tsa sechaba (CRVS), e le hore le kenelle meralong ea ‘muso oa Lesotho.

Lesotho le ketekile letsatsi leo ka Lekala la tsa Lehae lekhotleng la Mathomo la puso ea libaka la Qanya, seterekeng sa Qacha’s Nek ka laboraro.

Ha a hlalosa ka molemo oa ho keteka letsatsi lena, mookameli oa lefapha la ngoliso le phano ea litokomane tsa mantlha tsa botho, Monghali Napo Khoele o supile ha ngoliso e le bohlokoa ka ha ‘muso o tla tseba manane a batho ba teng ka hare ho naha. “Ha ngoana a qeta ho hlaha, o lokela ho ngolisoa ka mokhoa oa ho mo khetholla ho ba bang. Ho molemo hore bana bohle ba ngolisoe e le hore re ba tsebe re le lekala. Ngoliso ea tlhaho ke bopaki ba molao bo ka thusang motho e mong le e mong ea mathateng ho fumantšoa lihlapiso ke lefapha la phano ea lihlapiso kapa bojaki ba bojalefa” o boletse joalo.

A ipiletsa ho batsoali, bana le baetapele ho nka boikarabello ka ha mosebetsi ona e se oa bona fela e le lekala. A eketsa ka hore ngoliso ea mafu le eona e ntse e le bohlokoa, e le hore mofu ha a se a le teng a tsebe ho tlosoa ho ba phelang a isoe ho ba sa pheleng. Khoele o phethetse ka hore lipalo-palo tsa sechaba ke tsona tse tla tataisa hore na ke meralo e feng e tlamehang ho etsoa, ke litsi tse kae tsa bophelo ka hare ho naha, likolo le tse ling na li feletse ho latela lipalo tsa sechaba.

Ho sa le joalo, Mokhethoa oa Puso ea Libaka oa Patlong ka hare ho Lekhotla la Qanya Monghali Phokeng Sehlabo o bontšitse ha sena se tlo ba bebofaletsa bophelo kaha ba ne ba theoha hole ho ea fumana litšebeletso Maseru, moo hangata ba neng ba khutla bas a sebeletsoa ka lebaka la liphoso tse nyane. A ipiletsa ho Letona la tsa Lehae hore ho be le bosebeletsi bo nang le ponaletso ka hare ho metse, le hore litšebeletso li tle sechabeng, haholo ha makoloi a baeti a nyolohile, a re e ‘ngoe hape e jeleng setsi ke thekisetsano ea batho, kaha ha litšebeletso li le hole batho ba khaoletsoa. O lebohile Letona la tsa Lehae ka mosebetsi o motle oa ho etsa nalane ka hare ho naha ea Lesotho.

Moemeli oa mokhatlo oa Machaba a kopaneng oa Lithuso tsa Bana (UNICEF) Mohlomphehi Deepak Bhaskaran o boletse hore tikolohong ea Afrika, ngoana a le mong ho ba Babeli ha ana tokomane ea molao ea boitsebiso. “Ngoliso e nepahetseng ea mantlha ea botho e tsoela naha molemo, e fana ka leano le phethahetseng ebile e fa ‘muso monyetla oa ho fa sechaba litšebeletso tsa boiketlo ka hare ho naha ea bo bona. Letsatsi lena le re ke tokelo ea mafapha a amehang ho bona hore motho e emong le e mong o na le tokelo ea ho ba le tokomane ea boitsebiso ka hare ho naha. Mohoo  oa selemo sena ke: Ho kenyeletsa motho e mong le e mong re sa siee mang kapa mang,” a rialo.

Letona la tsa Lehae Mohlomphehi Motlalentoa Letsosa eena o supile hore taba ea boitsebiso e bohlokoa haholo hore motho a tsejoe ka hare ho naha. A re ha se ngoliso ea tlhaho le mafu fela eo ba e etsang empa ba ngolisa le phetolo ea mabitso ka molao. A eketsa ka hore bosieo ba litokomane bo etsa hore batho ba se tsejoe. A re litsing tsohle tsa bophelo le makhotleng a puso ea libaka ho se ho ntse ho na le bahlanka ba lekala ba emetseng ho thusa batho. O supile hore ho tloha selemong sa 2013, ke basotho ba 2.3 million ba fumantšitsoeng mangolo a tlhaho, ha ba 1.5 million ba fumane litokomane tsa boitsebiso, ‘me ho setse fela ba 700, 000. A re ke 80% ea bana ba lilemo li 0-5 ba seng ba fumane mangolo a tlhaho.

Ke moketeng ona ona moo Letona le abetseng bana ba tsoang likolong tse fumanehang tikolohong eo ba 25 mangolo a tlhaho ha ba 93 ba abetsoe litokomane tsa boitsebiso.