Lithuania
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Karinius įgūdžius atnaujino daugiau kaip 340 rezervo karių

Trijų savaičių trukmės mokymuose jie atnaujino anksčiau tarnybos metu įgytas karines žinias bei individualius įgūdžius.

Lietuvos kariuomenės rezervo karių mokymai vykdomi trimis etapais. Pirmajame kariai atnaujino individualius kario įgūdžius – taktikos, ginklų valdymo ir priežiūros, šaudybos, karo topografijos, medicinos, ryšių, taip pat prisiminė statutų, rikiuotės ir karinių ceremonijų pagrindus.

Antrajame etape vykdė kolektyvines skyriaus lygmens užduotis - brg. gen. Povilo Plechavičiaus poligone treniravosi kovinio šaudymo ir lauko taktikos pratybose. Paskutiniame mokymų etape kariai dalyvavo ataskaitinėse lauko taktikos pratybose, kur vykdė gynybines ir puolamąsias operacijas Panevėžio mieste.

„Per rezervo karių mokymus ne tik atnaujinau savo žinias, bet ir išmokau daug naujų dalykų, įgūdžių. Patyriau daugybę sunkumų ir užduočių, bet visos jos buvo lengvai išsprendžiamos tiek skyriaus draugų, tiek skyriaus vadų skatinimais ir pagalba.

Savo ruožtu noriu padėkoti skyriaus bei būrio draugams už jų bendrą pagalbą, bendrus įveiktus vargus, skyrių vadams už motyvaciją eiti i priekį, būrininkui už tvirtą žodį, neleidžiantį atsipalaiduoti, būrio vadui už supratingumą, kuopos vadui už pasitikėjimą mumis visais bei visus PKT karius, kurie įdėjo didelį indėlį į mano žinių atnaujinimą bei jų papildymą. Norėčiau palinkėti batalionui ir toliau išlaikyti aukštą kovinį pasirengimą, karių profesionalumą bei atsidavimą tėvynei – ačiū“, – kalbėjo geriausiu išrinktas Husarų bataliono aktyviojo rezervo karys j. eil. Arnas Varna.

Būdami aktyviojo rezervo kariais, karo prievolininkai yra kviečiami į kartotinius rezervo karių pratybas ar mokymus, kur pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas atnaujina karybos žinių ir praktinių įgūdžių pagrindus. Per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį, kuris šiuo metu yra 10 metų, karo prievolininkai mokymuose dalyvauja nuo 20 iki 60 dienų.

Pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių aktyviojo rezervo kariai yra priskiriami kariniams vienetams, kuriuose numatomos jų pareigos. Pilnam kariuomenės operaciniam pajėgumui pasiekti kariniuose vienetuose turi būti reikiamas skaičius iš anksto parengtų ir priskirtų aktyviojo rezervo karių. Aktyviojo rezervo kariai gali būti pasitelkti ir teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliosios ir nepaprastosios padėties metu.