Latvia

Rosina būtiski pārstrukturizēt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, tostarp izveidojot jaunu iestādi

Par ieceri veikt bāriņtiesu reformu, tostarp, veidot jaunu bērnu tiesību aizsardzības iestādi, ministrija paziņoja jau pērn vasarā. Nu tā ir nodevusi saskaņošanai informatīvo ziņojumu "Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi", kurā detalizēti izklāstīta esošā situācija un iecerētās izmaiņas.

Kā informēja ministrijas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš, ziņojumā norādīts, ka līdz ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu būtu samazināms bāriņtiesu skaits, nostiprinot bāriņtiesu skaita atbilstību administratīvo teritoriju skaitam.

Šobrīd ir sākts bāriņtiesu un sociālo dienestu funkciju izvērtējums, pēc kura noslēguma tiks rosinātas diskusijas ar atbildīgajām institūcijām par atsevišķu bāriņtiesu funkciju piekritības maiņu, viņš skaidroja.

LM arī piedāvā mainīt bāriņtiesu darbinieku juridisko statusu. Proti, bāriņtiesu darbinieki turpmāk vairs nebūtu pašvaldības domes vēlētas amatpersonas, bet tiktu nodarbināti uz darba līguma pamata, ieviešot amata konkursu un nodrošinot pilnas slodzes darbu, tādējādi novēršot pašvaldības iespējamo ietekmi uz bāriņtiesu lēmumu pieņemšanas procesu.

Vienlaikus ar funkcionālo izmaiņu ieviešanu bāriņtiesās, iespējams būtu maināms arī bāriņtiesu nosaukums, atsakoties no novecojošā un iestādes funkcijām pēc būtības neatbilstošā nosaukuma, novēršot sabiedrības maldināšanu, jo bāriņtiesa nav tiesu varai piederīga institūcija, norāda LM.

Iestādes jaunajam nosaukumam, ministrijas ieskatā, būtu jāatbilst iestādes pamatfunkcijai - piemēram, Bērnu tiesību aizsardzības dienests.

Ziņojumā arī plašāk izklāstīta ministrijas jau iepriekš izziņotā iecere veidot Centrālo bērnu tiesību aizsardzības iestādi. LM to rosina veidot uz esošās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas institucionālās bāzes. Jaunais modelis paredzētu, ka bāriņtiesas kā pašvaldības dibinātas iestādes atradīsies Centrālās bērnu tiesību aizsardzības iestādes funkcionālā padotībā.

Tādējādi, kā skaidro ministrijā, tiktu nodrošināts tiešs valsts uzraudzības un kontroles mehānisms bērnu tiesību aizsardzības jomā, valstij uzņemoties atbildību par bāriņtiesu funkciju izpildi aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos, kā arī normatīvo aktu piemērošanā un to interpretācijā.

Ministrija arī rosina pašvaldībās izveidot bērnu tiesību aizsardzības speciālista amata vietas, uzsverot, ka bērnu tiesību aizsardzības sistēmas uzlabošanai ir nepieciešama starpinstitūciju saskaņota sadarbība. Tas būtu neatkarīgs pašvaldības institūts, kas koordinētu iesaistīto organizāciju sadarbību bērna tiesību aizsardzībai, skaidroja Zariņš.

Pēc LM domām, informatīvajā ziņojumā minētās problēmas un piedāvātie risinājumi ir tikai posms bērnu tiesību aizsardzības pilnveides kontekstā.

Vienlaikus ministrija ir sākusi "Bērnu, jaunatnes un ģimenes pamatnostādņu izstrādi 2021.-2027.gadam" kā stratēģijas plānošanas ietvardokumentu vidējam termiņam, kurā izvirzītie rīcības virzieni ir ģimenes kā vērtības stiprināšana sabiedrībā, bērnu audzināšanas un aprūpes jautājumi, jauniešu izglītošana, patstāvīgas dzīves uzsākšana, tostarp attiecībā pret ārpusģimenes aprūpē esošajiem jauniešiem.

Ziņojums ceturtdien izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar iesaistītajām iestādēm un jāakceptē valdībā.

Citi šobrīd lasa

Dermatologs kliedē 10 populārākos mītus par melanomu

Tveice ir ļoti bīstama mājdzīvniekiem: padomi, kā pasargāt suni un kaķi no pārkaršanas

Līdz 2040.gadam daļu valsts autoceļu plāno pārbūvēt par četrjoslu ātrgaitas ceļiem

Football news:

Inter want to extend Sanchez's lease and are willing to pay extra for him to Manchester United if the clubs play in the Europa League final
Don't talk behind our backs, go out on the field and fight with us. Pep's possible appeal to Jose, Klopp and the world
Robertson Pro 1:2 with Arsenal: the Result is disappointing. But next week, the 30-year wait will end!
Bruno Fernandes: Ronaldo is the most technical player I have seen
Solskjaer on Chelsea: They have 48 hours more rest before the Cup semi-final. It's not fair
Bayer wants about 100 million euros for Havertz. He will not be released until the end of the Europa League draw
Manchester City presented their home form for the 2020/21 season. It has a white pattern