Montenegro
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

EPCG kod tužioca zbog izbora revizora

Komisija poništila izbor revizora BDO koji je imao manje bodova, ali je državna energetska kompanija zakazala Skupštinu akcionara za 28. jun sa njegovim nalazom za poslovanje EPCG grupe u 2022.

Revizorska kuća “HLB Mont Audit” podnijela je krivičnu prijavu protiv Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Osnovnom državnom tužiocu u Podgorici zbog sumnji da je nezakonito izabran revizor BDO da obavi usluge revizije finansijskih izvještaja te državne energetske kompanije za 2022. godinu.

U prijavi, u koju su “Vijesti” imale uvid, navedeno je da je 11. maja prošle godine objavljen tender za izbor revizora, kao i da su nakon toga rangirane dvije ponude revizorskog društva BDO i konzorcijuma revizorskih kompanije “HLB Mont Audit” i banjalučke “Grant Thornton”. Oni su dio međunarodne revizorske grupe HLB iz Londona.

Od tada Skupština akcionara EPCG je za prvorangiranu izabrala ponudu BDO iako je imala manje bodova, a nakon dugog žalbenog postupka taj tender je poništen i trebao je biti vraćen na ponovni postupak. Međutim, EPCG je zakazala Skupštinu akcionara za 28. jun na kojoj razmatra izvještaje sa mišljenjem revizora BDO.

Ova tražena usluga obuhvata izvještaj revizora o mišljenju da li su finansijski iskazi u skladu sa zakonom i računovodstvenim standardima, a odnosi se na izvještaj same EPCG kao i njenih firmi Crnogorski elektrodistributivni sistem CEDIS, Rudnik uglja i “EPCG – Solar gradnju”.

EPCG je lani imala profit od 3,9 miliona eura, Rudnik uglja od 9,4 miliona, CEDIS je imao gubitak od 11,7 miliona eura, a “EPCG – Solar gradnja” neto gubitak od 2,2 miliona eura.

BDO je ponudila da će reviziju uraditi za 70.000 eura pa je na tu ponudu dobila 57 bodova, dok je na osnovu stručnih referenci dobila još 3,75 bodova, dok je konzorcijum “HLB Mont Audita” za posao zatražio 56.998 eura za šta je dobila 70 bodova, a za stručne reference još 30 bodova. Tako da je BDO imao ukupno 60,75 bodova a konzorcijum maksimalnih 100.

Nakon toga na Skupštini akcionara 28. juna prošle godine donose odluku o angažovanju revizora BDO. U prijavi se navodi da u odluci Skupštine piše da je predsjedavajući konstatovao da je punomoćnik akcionara države (98 odsto akcija sa pravom glasa) predložio društvo za reviziju BDO za revizora koji je drugoragnirani ponuđač.

“HLB Mont Audit” u prijavi navodi da je 3. novembra prošle godine na sajtu Direkcije za politiku javnih nabavki CeJN objavljeno da je ponuda BDO ispravna i prvorangirana a da je ponuda konzorcijuma ispravna i drugorangirana. Nakon toga, kako piše u prijavi “HLB Mont Audit” podnosi žalbu a Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 24. marta ove godine usvaja žalbu i poništava odluku EPCG o izboru najpovoljnije ponude za izbor revizora i predmet vraća na ponovni postupak.

EPCG 15. maja, kako je navedeno u prijavi, donosi odluku kojom poništava cijeli postupak javne nabavke. Konzorcijum “HLB Mont Audit” podnosi Komisiji novu žalbu na tu odluku 24. maja, kao i da ih je narednog dana EPCG obavijestila da obustavlja tu javnu nabavku.

Međutim, kako je navedeno, EPCG na svom sajtu 26. maja objavljuje obavještenje o sazivanju 21. redovne Skupštine akcionara koja će se održati 28. juna a da je prva tačka predlog o usvajanju finansijskih iskaza za 2022. godinu sa napomenama i mišljenjem revizora BDO.

Iz “HLB Mont Audit” smatraju da je ovim učinjeno moguće krivično dijelo jer je postupak po ovom osnovu obustavljen. Oni sumnjaju da je ovim EPCG postupila suprotno zahtjevima tenderske dokumentacije, odredbama Zakona o javnim nabavkama, rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i suprotno svom planu javnih nabavki.

Zbog svega toga traže da Osnovno državno tužilaštvo preispita ovakav postupak, a u prijavi navode i imena članova komisije, odgovornih i ovlašćenih osoba tokom tenderskog postupka u EPCG i BDO.

Kad je usvojena žalba revizor već obavio najveći dio posla

“Vijesti” su prije dva dana pitale EPCG zbog čega je došlo do poništenja postupka javne nabavke EPCG za usluge revizije finansijskih izvještaja za 2022. godinu i šta će EPCG uraditi tim povodom. Naknadno su zamoljeni i za komentar povodom krivične prijave. “Vijesti” očekuju odgovore na ova pitanja.

EPCG je pitana i da li će zbog ovog problema i eventualne nove procedure javne nabavke doći do kašnjenja u objavljivanju revizorskih izvještaja, odnosno da će biti objavljeni tek u drugom dijelu ove godine, iako zakon predviđa da se to uradi do kraja juna.

U dijelu dokumentacije i prepisivanja između institucija, u koju su “Vijesti” imale uvid, navodi se da je izabrani revizor u junu prošle godine svoj posao u značajnoj mjeri obavio do tranutka kada je krajem marta ove godine Komisija naredila poništenje postupka. Navedeno je i da ponovnim postupkom, novi revizor ne bi imao vremena da svoja nalaz završi u roku do kraja juna.

Zbog spora moguće odlaganje isplate dividende

EPCG je planirala da od ukupne neraspoređene dobiti od 68 miliona eura, iznos od oko 40 miliona eura podijeli akcionarima, od čega bi državni budžet dobio 98,5 odsto, a mali akcionari ostalo.

Vlada je takođe rebalansom imala plan da od dobiti državnih kompanija prihoduje 40 miliona eura, odnosno najviše od EPCG grupe.

Međutim, dividenda se može dijeliti tek kada Skupština akcionara usvoji finansijske iskaze i odluku o podjeli dobiti. Sadašnji problem oko izbora revizora bi tu podjelu dividende mogao odložiti.

Izvor-vijesti