Montenegro

Ombudsman: Zaštitnik će ostati  iskren partner zajednici osoba sa invaliditetom da svojim mišljenjima i preporukama mijenjamo stvari

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Zaštitnik (Ombudsman) konstatuje da su stvorene određene zakonodavne pretpostavke za inkluziju i ostvarivanje prava na osnovu jednakosti sa drugima, ali da normativne garancije nijesu obezbijedile da osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori žive samostalno, obrazuju se, zarađuju i učestvuju u životu zajednice u punom kapacitetu i bez barijera, saopšteno je iz kancelarije Zaštitnika za ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Posebno zabrinjava što još uvijek preovladava medicinski i funckionalni model pristupa invaliditetu koji u većini slučajeva vodi diskriminaciji i među samim osobama sa invaliditetom u odnosu na vrstu i stepen oštećenja, uzrok nastanka oštećenja i godine starosti. Postupanje protivno pristupu zasnovanom na ljudskih pravima dovelo je i do toga da se osobe sa invaliditetom nalaze u izraženo nepovoljnom socio – ekonomskom položaju, kao korisnici nekog od prava iz socijalne i dječije zaštite, bez mogućnosti zaposlenja i ostvarivanja drugih izvora prihoda.

U pogledu rada i zapošljavanja zapažen je nedostatak sveobuhvatnih podataka o položaju osoba sa invaliditetom i zaštiti od otpuštanja, posebno u privatnom sektoru.  Poslodavci se i dalje opredjeljuju da, umjesto zaposlenja osoba sa invaliditetom, uplate poseban doprinos u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, što je pogrešan i diskriminatoran pristup, kojim se poništavaju  napori na primjeni posebnih mjera radi dostizanja jednakosti.

Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje od marta prošle godine, u Crnoj Gori bilo je nezaposleno 8.882 osoba sa invaliditetom. Propuštanjem primjene posebnih mjera, u situaciji kada statistički podaci pokazuju apsolutnu nezastupljenost osoba sa invaliditetom, krši se načelo suštinske jednakosti koja se postiže različitim pravnim tretmanom lica/grupa koja/e se nalaze u bitno različitim činjeničnim situacijama.

Nepristupačnost objekata i površina u javnoj upotrebi i dalje je zabrinjavajuće prisutna, koncept razumnog prilagođavanja ne primjenjuje se na način definisan Konvencijom UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, a za njegovo odbijanje ili poricanje nijesu propisane efikasne sankcije

Položaj svih ranjivih grupa, uključujući OSI, dodatno je ugrožen u vremenu trajanja pandemije navodi se iz kancelarije Ombudsmana.  Zaštitnik je posebno ističe  pitanje položaja djece sa smetnjama u razvoju, odnosno sa posebnim obrazovnim potrebama i njihovo pravo na pristup obrazovanju u online modelu, koje je bilo i dalje je otežano. Pa s obzirom na to apeluje,  da prava i potrebe OSI moraju  biti adekvatno tretirane u narednom periodu, kroz saniranje posljedica koje na sve sfere društva pandemija ostavlja.

Primjena Akcionog plana (AP) za sprovođenje preporuka Komiteta UN-a o pravima lica sa invaliditetom podrazumijevaće i formiranje jedinstvene baze podataka o osobama sa invaliditetom koja predstavlja stvarnu potrebu, kako zbog planiranja politika u ovoj oblasti, tako i zbog procjene potreba, praćenja standarda i uslova života osoba s invaliditetom. Takvi podaci moraju biti generisani prema polu, uzrastu, etničkoj pripadnosti, vrsti oštećenja, socio – ekonomskom statusu, zaposlenosti i mjestu prebivališta osoba sa invaliditetom.

Takođe navodi da pitanje potpunog oduzimanja poslovne sposobnosti treba da se riješi bez daljeg odlaganja, u skladu sa Konvencijom UN-a i modelom odlučivanja uz podršku. Deinstitucionalizacija i razvijanje usluga za život u zajednici, kao i prilagođavanju objekata i površina u javnoj upotrebi mora se brže odvijati uz snažnu finansijsku i stručnu pomoć, kao i intenzviranje konsultacija sa osobama s invaliditetom i organizacijama koje ih zastupaju, ističe se u saopštenju  Zaštitnika

“Na kraju pozivamo sve donosioce odluka da u kreiranju i sprovođenju politika, programa i praksi svoj pristip zasnivaju na ljudskim pravima, a da buduća zakonska rešenja ne donose bez procjene uticaja na prava OSI i bez njihovog uključivanja. Zaštitnik će ostati  iskren partner zajednici osoba sa invaliditetom da svojim mišljenjima i preporukama mijenjamo stvari, ukazujemo na propuste i dajemo preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti, uz podsjećanje da se stepen razvoja nekog društva u velikoj mjeri ogleda kroz brigu i odnos prema ranjivim kategorijama stanovništva”, zaključuje u saopštenju.

Football news:

Juventus are Interested in Auar
Ex-CSKA forward Denis Popov has been appointed head coach of SKA Rostov
Solskjaer after 1-2 with Sheffield: Manchester United have no time to feel sorry for themselves. Saturday's match with Arsenal
Brother Chalova moved to the Serbian Subotica
Barcelona will not sign Garcia in the winter due to financial problems
Rodgers on the draw with Everton: It was unlucky that Leicester did not score the second goal
Ancelotti on 1-1 with Leicester: I don't remember Hames scoring with a right before