Montenegro
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Usvojenim budžetom obezbjeđena sredstva za „dječije dodatke“ koje isplaćuje opština

Pogledajte i

Nema političke volje da se stane na kraj zlupotrebama državnih resursa i trošenju državnog novca …

Pljevaljske Novine Ekonomija 69 Pregledi

Nova opštinska vlast je zbog izuzetno zabrinjavajućeg pada nataliteta u opštini, odlučila da u okviru opštinskog budžeta za 2023. godinu, realizuje materijalna davanja u iznosu od 410 hiljada eura, koja se odnose na isplate nekog vida dječijeg dodatka.

Dječiji dodaci su propisani Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti koji obezbjeđuje država Crna Gora ali zakon kroz više članova omogućava i lokalnim upravama da u skladu sa materijalnim mogućnostima obezbjedi materijalna davanja iz socijalne i dječije zaštite, kao što su jednokratne pomoći, subvencije za plaćanja komunalnih usluga koje pružaju javna preduzeća čiji je osnivač opština i druga materijalna davanja iz domena socijalne zaštite.

Potrebno je utvrditi najbolju mogućnost realizacije isplate ovih sredstava za djecu, kroz formiranje radne grupe u kojoj će biti i predstavnici Centra za socijalni rad, a koja će utvrditi najbolji zakonski model za isplatu materijalnih davanja za pljevaljsku djecu, kao jednu od podsticajnih mjera za povećanje nataliteta i podršku porodici, pored ostalih mjera koje u tom pravcu sprovodi opština Pljevlja.

Neće se raditi o klasičnom dječijem dodatku, ali će se u skladu sa zakonom naći model kroz odluku o izmjenama i dopunama o jednokratnim socijalnim davanjima ili kroz podršku roditeljstvu ili u nekoj drugoj formi, što će biti predmet za iznalaženja najboljeg rješenja od strane radne grupe, a sve u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti Crne Gore.

Ono što je sigurno je činjenica da će se posle jučerašnje odluke lokalnog parlamenta kojom je usvojen opštinski budžet za 2023. godinu, pljevaljskoj djeci biti isplaćivana dodatna materijalna sredstva, za koja se pobrinula nova lokalna uprava u Pljevljima.

Izvor-pvinformer