logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Macedonia

Вандализамот е неконтролиран излив на емоции кој создава сериозен проблем | Сител

Вандализамот често се опишива и дефинира како уривање, односно уништување на културно историски споменици, но и уништување на јавни добра. Неодамна Градски парк повторно беше мета на вандали, искршени корпи за отпадоци, но и мостови. 

Што вели психологијата за извршителите на овие дела и што ги поттикнува на истото? Немањето евиденција за старосната категорија на извршителите е сериозен проблем, според психолозите, и општеството мора итно да се погрижи за решавање на проблемот.

https://

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO