Malta
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Raġel akkużat li qatel tnejn f’ħabta fatali kundannat sena ħabs fuq każ separat

Raġel akkużat b’omiċidju involontarju wara li allegatament qatel żewġt irġiel f’ħabta fatali mal-mutur tagħhom aktar kmieni din is-sena kien ikkundannat ħabs talli saq karozza mingħajr liċenzja b’rabta mat-tieni każ mhux konness.

F’sentenza mogħtija aktar kmieni nhar it-Tnejn, il-Maġistrat Yana Micallef Stafrace kkundannat lil Karl Vella Petroni ta’ 42 sena, mill-Manikata għal sena ħabs u skwalifikatu milli jsuq għal sena wara li sabittu ħati li saq vettura bi triq skaduta. liċenzja f’Marzu 2019.

Il-Qorti speċifikat li l-projbizzjoni tas-sewqan għandha tibda malli jinħeles mill-ħabs wara li jiskonta s-sentenza. Oriġinarjament Vella Petroni kien ġie mixli wkoll li saq taħt l-influwenza tax-xorb, li saq ’il fuq mil-limitu legali tal-alkoħol, li għamel ħsara f’roundabout, u li sar reċediv.

Madankollu, huwa ġie illiberat mill-ewwel akkuża wara li l-Qorti osservat li n-numer plate tal-vettura li kien qed isuq ma kinitx speċifikata b’mod ċar fuq it-test tal-breathalyser esebit mill-prosekuzzjoni. Huwa nħeles ukoll milli kkaġuna ħsarat lir-roundabout għaliex, meta msejjaħ għall-pedana tax-xhieda, il-maniġer ġenerali tal-Environmental Landscapes Consortium Ltd ma setax jikkonferma d-data tal-inċident.

Peress li l-prosekuzzjoni naqset milli tressaq il-provi tal-kundanna preċedenti ta’ Vella Petroni, huwa ġie wkoll illiberat mill-akkuża ta’ reċidiv. F’Ġunju li għadda, Qorti oħra kienet iddikjarat li hemm biżżejjed provi biex Karl Vell Petroni mixi bil-qtil involontarju ta’ żewġ Pakistani meta daħal ġo fihom bil-karozza waqt li kienu qed isuqu mutur fil-Mosta.

Is-sewwieq kien nvolut f’din il-ħabta meta allegatament kien qed isuq b’veloċità eċċessiva u qatel żewġ sewwieqa kien dentifika lilu nnifsu bħala “s-sid tal-karozza Smart”. Kuntistabbli fuq il-post kien iddeskriva x-xena tal-ħabta fis-6 ta’ Mejju meta wasal fi Triq iż-Żejfa, il-Mosta fejn vettura Smart kienet ħabtet fuq in-naħa l-ħażina tat-triq, u tefgħet lil wieħed mis-sewwieqa tal-muturi f’għalqa fejn il-katavru kien bla ħajja, mgħotti b’ folja bajda.

It-tieni vittma kien fuq il-bankina, jieħu n-nifs minn ġol-ħalq hekk kif tim ta’ paramediċi kien ta l-ewwel għajnuna. Imbagħad, raġel li kien ilu bilqiegħda fuq ħajt tat-triq, avviċina lill-Pulizija u qallu. “Jien is-sid tas-Smart.” Fuq dan il-każ Karl Vella Petroni, qed iwieġeb mhux ħati ta’ omiċidju involontarju waqt li kien qed isuq taħt influwenza tad-droga.