Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Aakalimo yomomapandaanda ya pewa omakumbatha mOvenduka

Ongundu yaakalimo yomomapandaanda mboka haya zi mehala lyokapale kaKhomasdal, mOvenduka oya pewa omakumbatha kaasamaria aanamutimahenda mEtine sha landula onkundana ya kundanekwa konzonkundaneki ndjika omasiku ga zi ko, kutya otaya dhengwa kuutalala.

Momasiku 21 Juni onzonkunkundaneki ndjika oya yi moonkundathana naakalimo yomomapandaanda gaVenduka mboka haya zi pokapale kaKhomasdal noya hokolola kutya oye li mompumbwe onene yomakumbatha pethimbo ndika lyokufu ku na uutalala wa nyenga oompata.

Gumwe gomaakalimo mboka nokwa li nehokololo tali etitha ohenda omeme Hanlie Ses, ngoka ta lumbu nombuto yoHIV noTB ashike okwa kala ta lala mekumbatha limwe noyana.

MEtine lya zi ko pethimbo onzonkundaneki ndjika ya hiywa opo yi ka kale onzapo yomagano gomakumbatha ngoka ga pewa aakalimo mboka yopokapale kaKhomasdal, Ses okwa li a nyanyukwa noonkondo okutaamba omakumbatha opamwe nayakwawo oyendji mboka wo nayo ya li mompumbwe onene yokwiigamena kuutalala pethimbo ndika.

“Ondu uvite nawa noonkondo okupewa ekwatho ndika. Itandi ka uva we nande aanona yandje taya lombwele ndje kutya oya sa uutalala. Ngashingeyi otatu kala tatu kotha tatu mbonyoka, nonkene onda pandula lela ku kehe ngoka e tu pe ekwatho,” osho Ses a popi ngaaka.

Omasiku ga zi ko sho oThe Namibian ya talele po ehala ndyoka Ses, ngoka e na oyana yaali – gumwe oku na omimvo 8 nomukwawo 10 – okwa popi kutya okwa li nuumbanda wokukwatitha aanona ye kombuto yoTB molwashoka okwa li haya igonyene mekumbatha limwe omolwokwaana nkene.

“Ondi na uumbanda noonkondo wokukwatitha aanona yandje [koTB], molwashoka oyi na omandhindhiliko omadhigu, ngoka ndi wete kutya otashi vulika aanona yandje kaaye ke ga vule ngele oya kwatwa,” osho kwa li a popi ngaaka.

Sho uutalala wokufu tawu dhiginine moshilandopangelo, ongundu yaakalimo yomomapandaanda mOvenduka otaya longo nondatu okwiikandeka konkalo yombepo ya talala noonkondo unene tuu okuza omasiku ga zi ko, nonkene olundji oyendji ohaya tokelwa nokupenduka taya huhulukwa.