De Utrechtse gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders om uitleg gevraagd over het heropstarten van het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs. De raad heeft een brief ontvangen van een bezorgde ouder die schrijft dat de communicatie omtrent het heropstarten onduidelijk is geweest en dat het heropstarten chaotisch verloopt.

De briefschrijfster stelt dat sommige leerlingen, door gebrekkige communicatie, onterecht zijn uitgeschreven bij het leerlingenvervoer. Daardoor zouden zij nu zonder vervoer zitten. Ook zijn er volgens de ouder grote veranderingen in de vervoerschema's, waardoor veel leerlingen niet meer op een vaste tijd of plek worden opgehaald en geen vaste chauffeur meer hebben, terwijl structuur en stabiliteit juist belangrijk zijn voor kinderen in het speciaal onderwijs.

VVD, ChristenUnie, SP, D66, CDA, Stadsbelang, PvdA, GroenLinks, Student & Starter en de Partij voor de Dieren vragen het college om opheldering. De Utrechtse partijen willen onder meer weten wat er misgaat in de communicatie en hoe het kan dat leerlingen zonder vervoer zitten. Ook vragen ze waarom ervoor is gekozen om de vervoerschema's ingrijpend te wijzigen.

Tot slot vragen de partijen zich af hoe de opening van het voortgezet speciaal onderwijs in de nabije toekomst zal verlopen. Het college krijgt daarom ook de vraag wat 1,5 meter afstand houden betekent voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en hoe deze groep in de toekomst veilig vervoerd kan worden.

Het college schreef vrijdag in een brief dat vorig week 380 van de 590 leerlingen naar hun bestemming zijn vervoerd. Meer dan honderd kinderen zijn door de ouders zelf naar school gebracht. Volgens het college hebben de ouders van 53 kinderen aangegeven dat ze hun kind niet naar school willen laten gaan. Met de ouders die niet bereikt konden worden, is volgens het college telefonisch en schriftelijk contact gezocht.