Netherlands

Heffing op broeikasgassen wordt nodeloos ingewikkeld

Koolstofprijs Het uitstoten van broeikasgassen moet een stuk duurder worden om een snelle reductie te realiseren. Maar de heffing die de Nederlandse regering nu voorstelt, leidt niet tot de gewenste prijsprikkel, denkt , oprichter van het Klimaatplein.

Het Emissiehandelssysteem (ETS) van de Europese Unie moet leiden tot een hogere prijs voor de uitstoot van CO2. Daardoor wordt het aantrekkelijk om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Het ETS moet ervoor zorgen dat grote industriële bedrijven in 2030 minstens 40 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Nederland gaat echter een stapje verder en streeft naar een totale reductie van 55 procent. Om dat doel te halen is een extra prijsprikkel nodig.
Er ligt nu een wetsvoorstel ter consultatie waarin door het kabinet wordt gepleit voor een CO2-heffing boven op de ETS-prijs. Dat wetsvoorstel hangt van dispensatie, vrijstelling en uitstel aan elkaar. Als totaalpakket is het niet effectief, want het is veel te ingewikkeld én ontbeert een echte economische stimulans. Daarmee is het een voorstel dat niet gemakkelijk door andere EU-landen kan worden gekopieerd. Terwijl het juist goed zou zijn om samen te kunnen optrekken.

Terugverdientijd

Voor een werkelijk effectief en eenvoudig systeem is het goed om een minimumprijs vast te leggen. Te denken valt aan 175 euro per ton CO2 (inclusief de ETS-prijs) in het jaar 2050. Je start dan in 2021 met een minimumprijs van 25 euro per ton en zet daar ieder jaar 5 euro bovenop. Voor de industrie is dit veel eenvoudiger om mee te rekenen, bijvoorbeeld als het gaat om de terugverdientijden van nieuwe investeringen. In 2025 ligt de minimumprijs op 50 euro, in 2030 op 75 euro.

Een studie van De Nederlandsche Bank gaat in op de gevolgen van een hogere belasting op de CO2-uitstoot van bedrijven. Voor de economie als geheel heeft een verhoging van de belasting met 50 euro per ton geen grote gevolgen, ook als die alleen geldt voor Nederlandse bedrijven.
Komt in de toekomst een meer ambitieus ETS-systeem tot een hogere prijs dan de voorgestelde Nederlandse minimumprijs om klimaatdoelen te halen, dan volgt ook Nederland het ETS. Immers, hoe hoger het doel, hoe beter, gezien de ecologische megacrisis waarop we afstevenen.

Innovatie

Het geld dat wordt opgehaald met deze CO2-heffing kan in zijn geheel gebruikt worden om de industrie te voorzien van extra subsidies voor energie-efficiency en duurzame energie-innovaties. Daarmee maken we de industrie schoner én competitiever. Want de industrie die het meest klimaatvriendelijk onderneemt, heeft de toekomst – én de werkgelegenheid.
Daarnaast blijft het natuurlijk zaak in de EU te blijven lobbyen voor zo’n CO2-heffing geldend voor ieder EU-land. Dat heeft premier Rutte de afgelopen jaren ook gedaan, maar helaas nog zonder concreet resultaat. Wel heeft hij, samen met het kabinet, de ambitie voor CO2-reductie terecht verhoogd naar 55 procent in 2030. Laat hij daar dan ook naar handelen en een extra prijs- en innovatieprikkel voor de industrie toepassen.

Football news:

Messi zal geen pion zijn in Barca ' s presidentsverkiezingen. Hij is te slim
De Rossi of Spalletti kunnen Fiorentina leiden
Chelsea praat weer met Willian over een nieuw contract
Pogba wil in Manchester United blijven
Dopingofficieren bezochten de Barca basis en controleerden Griezmann, Busquets en Fati (MD)
Varane kan de wedstrijd met athletic missen
Martinelli heeft een contract getekend met Arsenal