De kans op een koopwoning in Eindhoven is voor een alleenstaande huizenkoper met een modaal inkomen zeer klein. Uit gegevens van De Hypotheker blijkt dat 1,8 procent van het woningaanbod in Eindhoven beschikbaar is voor deze inkomensgroep.

Het beperkte woningaanbod voor mensen met een modaal inkomen is een landelijke trend. Vooral in grote steden is er weinig aanbod voor deze groep woningzoekenden.

"Door de coronacrisis lijkt het er op dat de omstandigheden zijn veranderd. Het woningaanbod neemt iets toe doordat beleggers terughoudender zijn en minder expats zich begeven op de woningmarkt.", meldt Wilma der Sterre van De Hypotheker in Eindhoven.

Modale inkomens profiteren niet van die ontwikkeling, zegt Sterre. "Middeninkomens plukken hier niet de vruchten van. Het is daarom cruciaal dat er voldoende wordt geïnvesteerd in doorstroming op de woningmarkt en in de woningvoorraad, onder meer door nieuwbouw in een betaalbare prijsklasse te stimuleren."