«Når Vy selv mener de framover skulle klare å drifte disse strekningene for en brøkdel av hva de får i vederlag i dag, og SJ mener de skal klare det for en femtedel, uten å kutte i bemanning, lønning og vilkår, så inngir ikke det særlig tillit til at Vy har skjøttet sine oppgaver på aller beste måte», skriver Stavanger Aftenblad i lederartikkelen.

Ulike forutsetninger

Det er ikke de samme rammebetingelsene som gjelder i dagens trafikkavtale på tre år som i en kontrakt i konkurranse over en tiårsperiode, og derfor er det ikke riktig å sammenligne forskjellen mellom dagens vederlag og vederlaget i en konkurranse.

Dagens vederlag er et resultat av forhandlinger om en trafikkavtale med Jernbanedirektoratet for årene 2019–2022. I Stavanger Aftenblads leder blir Vys betaling for 2019 sammenlignet med et gjennomsnittsår for en tiårsperiode, fra 2020–2030. I praksis vil vederlaget i anbudene være høyere det første året og deretter fallende gjennom perioden.

Fire punkter

Her er en forklaring på hvorfor det er forskjell mellom 2019-vederlaget Vy får fra Jernbanedirektoratet og årlig gjennomsnitt for Vys tilbud for tiårsperioden: