ARENDAL: De frivillige spiller en helt avgjørende rolle i Arendal Fotball - på samme måte som i alle andre idrettslag. Uten dugnadsånden og enkeltmennesker som gjør en ekstraordinær innsats for at andre skal få gode opplevelser, ville det ikke vært mulig å få alle hjulene til å gå rundt.

Derfor var det naturlig for klubben å invitere disse til en hyggelig sammenkomst med middag, godt drikke, fotballprat og veldig godt lag. Naturlig nok ble det satt ekstra pris på at også spillerne i A-stallen var med på festen. Blant annet bød kvelden på en mulighet til å bli bedre kjent med de mange nye fjesene som har sluttet seg til Arendal Fotball i løpet av vinteren.

Klubbledelsen benyttet også anledningen til å gi en ekstra påskjønnelse til noen av dem som gjør den aller største innsatsen, ikke bare i løpet av sesongen - men nærmest året rundt. Mye av jobben som gjøres er kanskje usynlig for den jevne tribunesliter, men internt i klubben er det ingen som er i tvil om hva disse enkeltmenneskenes innsats betyr for å kunne levere best mulig, både på og utenfor banen.

Disse ble spesielt hedret på frivilligfesten:

Mariann Bothne Bleika: Hun stiller opp både på treninger og kamper - både for A-laget og juniorlaget. På kampdager har hun en spesielt viktig rolle i forbindelse med billettkontroll og mottakelse av gjester til Norac stadion.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Alf Joachim Altenborg: Den lidenskaplige naturfotografen som er en mester til å fange stemninger og farger, har de siste årene også vært en veldig verdifull formidler av det som skjer i og rundt klubben. Han leverer jevnlig meget flotte bilder til klubbens hjemmesider, i tillegg til at han også sørger for at Arendal Fotball er en av klubbene som holder aller best nivå på Instagram.

Paul Øyvind Jensen: Han er sikkerhetsansvarlig i klubben og spiller en nøkkelrolle i organiseringen av vaktholdet i forbindelse med kamper. Han påtok seg oppdraget da klubben debuterte i OBOS-ligaen, fordi det da var krav fra NFF om en slik funksjon. Siden har han bidratt til å forbedre alle rutiner, slik at klubben på dette området allerede er klar for høyere nivå i norsk fotball.

Tore Swan: Han vil være en kjenning for alle som er glade i ØIF Arendal, der han har vært en høyt verdsatt bidragsyter på mange forskjellige områder. Nå har han også blitt en like høyt verdsatt medarbeider i Arendal Fotball. Han er svært nevenyttig og har gjort en fantastisk innsats med forskjellige byggeprosjekter ved Norac stadion. I disse dager sørger han blant annet for å bygge nye garderober.

Beate Mathiesen: Hun er ansatt i klubben, men alle som kjenner Arendal Fotball fra innsiden vet at innsatsen hun legger for dagen går langt utover det som er mulig å løse innenfor vanlig arbeidstid. Hun tilrettelegger alt det praktiske rundt A-laget, og sørger blant annet for at treningstøy og drakter vaskes hver eneste dag. I tillegg lager hun mat og gjør alt hun kan for at spillere og støtteapparatet for øvrig skal ha de aller beste rammevilkår for å prestere best mulig - året gjennom.