Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Det er egentlig ingen god grunn til å ha høyere promille­grense for båtfolk enn for bilførere

AFTENBLADET MENER: Promille på sjøen tar liv. Finnes det i det hele tatt noen gode grunner til å ha andre regler for båtfolk enn for bilførere?

Jan Tore Horpestad, Bent Horpestad og Oddmund Horpestad på vei ut fra Lundsvågen. Edru og med flyteutstyr. Foto: Kristian Jacobsen
Publisert: Publisert:

Nå nettopp

iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

I 2022 registrerte Sjøfartsdirektoratet 32 båtulykker med totalt 34 dødsfall i Norge. Det var åtte flere enn i 2021.

Flere ulykker kunne trolig vært unngått om båtfolk tok mer ansvar for egen og andres sikkerhet.

Tallene viser nemlig at manglende bruk av vest i kombinasjon med promille ofte er involvert i dødsulykker i forbindelse med båtbruk. Menn over 60 år er dessuten kraftig overrepresentert.

  • Kun 11 av de 34 omkomne i løpet av fjoråret benyttet flyteutstyr.
  • 16 av 34 ble i etterkant bekreftet ruspåvirket.
  • 18 av de omkomne tilhørte kategorien menn 60+.

I dag er promillegrensen for førere av små båter på under 15 meters lengde 0,8. Større båter og skip har samme promillegrense som for bilister, altså 0,2.

Hva er grunnen til at det er slik? Trolig har det å gjøre med at fritidsbruk av båt har vært regnet som mindre farlig enn bilkjøring, når det gjelder potensialet for å skade andre.

Men det er promillegrense for båtkjøring i Norge fordi selv lav promille har en negativ virkning på egenskaper du trenger for å føre båt. Alkohol påvirker din evne til å oppfatte situasjoner og reagere raskt. I dag er det stadig flere småbåter som kan gå svært fort. I tillegg påvirker alkoholinntak din balanse og koordinasjon, noe som øker sannsynligheten for fall over bord.

En undersøkelse blant båtfolk i Norge og Rogaland viser at et klart flertall, 58 prosent av de spurte, mener at dagens promillegrense for småbåter bør senkes. Bare 36 prosent ønsker å beholde dagens grense.

Seks av ti båtførere mener også at strengere fartsgrenser til sjøs vil kunne hindre alvorlige ulykker.

De som er tilhengere av strengere reguleringer har trolig rett. Lavere promillegrense og lavere fart vil garantert kunne hindre flere tragedier på sjøen. Spørsmålet er om det er politisk vilje til å innføre slike regler.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide mener at en båtfører bør være like edru som en bilfører. Og at mange flere bør bli flinkere til å bruke flytevest når de er i båten. Særlig eldre menn slurver mye med flyteutstyret. Det er ikke uvanlig å se barn med vest, mens far sjøl i båten sitter uten. I kaldt vann vil promille i blodet også gjøre situasjonen mye farligere hvis uhellet er ute.

Det er verdt å merke seg at promillegrensen på sjøen er lavere i både Danmark (0,5) og Sverige (0,2) enn i Norge. Vi har vanskelig for å se at denne forskjellen er godt begrunnet, særlig når båtfolk flest ønsker en innstramming.