logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Norway

EOS-utvalget kritisk til forslag om ny e-tjenestelov

POLITIKK: I sin uttalelse peker utvalget også på at lovforslaget innebærer at E-tjenesten vil få utvidede fullmakter. Videre savner utvalget en nærmere utredning av hvilken internkontroll som forventes av E-tjenesten.

– De fire ekstra årsverkene som Forsvarsdepartementet mener vil være nok for å ivareta den nye kontrolloppgaven av tilrettelagt innhenting, mener vi er for lite. Om vi ikke får nok ressurser, vil det kunne føre til en risiko for redusert kapasitet til å kontrollere de andre EOS-tjenestene og andre sider ved E-tjenestens virksomhet. Det kan også være grunn til å foreta en mer overordnet gjennomgang av kontrollmodellen, skriver utvalget.

EOS-utvalget viser til at det har en høy terskel for å avgi høringssvar og understreker at deres mandat ikke innebærer å mene noe om hvilke overvåkingsmetoder Stortinget som lovgiver skal gi E-tjenesten.

Likevel påpeker utvalget at forslaget til ny e-lov griper direkte inn i deres kontroll. I tillegg ser utvalget konsekvenser av forslaget som Stortinget bør få vite om før det behandler et lovforslag.

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utøves av eller på vegne av offentlige myndigheter. Utvalget arbeider uavhengig av Stortinget og leverer hvert år en ugradert melding til Stortinget om sin virksomhet i det foregående året.

Themes
ICO