Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

«Han var et godt menneske»

Bjarne Andreas Meidell døde 17. mai, 78 år gammel.

Bjarne Andreas Meidell døde 17. mai, 78 år gammel. «Forskerforbundet er Bjarne stor takk skyldig og han har da også mottatt forbundets Hederspris», skriver venner i minneordet. Foto: privat
iconMinneord
Dette er et minneord. Minneord skrives ikke av BTs redaksjon, men av personer som kjente avdøde.

Førsteamanuensis emeritus Bjarne Andreas Meidell døde 17. mai, 78 år gammel. Han var født i Haugesund, i Haraldsgata, hvor moren solgte barneklær og faren hadde et forsikringsagentur.

Han kom til Bergen som student og var knyttet til universitetet hele livet. Han hadde en dobbel karriere, som zoolog knyttet til Universitetsmuseet og som engasjert i fagforeningsarbeid og universitetspolitikk.

Bjarne var zoolog og interessert i systematikk, altså kartlegging av arter og forskjellen mellom dem. Han ble tilknyttet Zoologisk museum i 1969, fra 1978 som førsteamanuensis. Spesialiteten hans var tusenbein. Bjarne organiserte verdenssamlingen for tusenbeinforskere i Bergen i 2005.

Bjarne kom tidlig med i arbeidet i det som i dag heter Forskerforbundet. Han ble medlem av styret i 1978, var leder i flere perioder, sist fra 2005 til oppnådd pensjonsalder.

Bjarnes arbeid som leder og tillitsvalgt var preget av de personlige egenskapene man kan tenke passer for en forsker i systematisk zoologi. Bjarne var rolig, tålmodig, detaljorientert, med god hukommelse og interesse for universitetet som helhet.

Dette kommer godt med både når det gjelder individuelle lønnsforhandlinger for mange personer og i personalsaker som måtte finne en rimelig løsning. Forskerforbundet er Bjarne stor takk skyldig og han har da også mottatt forbundets Hederspris.

Bjarne hadde mange faglige lederverv gjennom tiden på universitetet: instituttstyrer på zoologi, fakultetsstyremedlem, medlem av Kollegiet – universitetets øverste beslutningsorgan.

Han mente selv at det viktigste for ham i tiden i Kollegiet var å styrke rollen til rektor og andre faglige ledere, i en tid da Universitetet i Bergen var kjent for i sterkere grad være styrt av ansatte direktører enn de andre universitetene.

Vi minnes Bjarne med respekt. Han var et godt menneske.

Kjell Erik Lommerud og Steinar Vagstad