smp-stories-top-widget

«Vestbredden har mange delte veier, men ingen av dem har en langsgående mur hele veien», skriver den israelske avisen Haaretz.

Det endret seg denne uken. Etter flere år med utsettelser, ble Route 4370 offisielt åpnet onsdag. Den fem kilometer lange veistrekningen forbinder et israelsk bosettingsområde med motorveien mellom Tel Aviv og Jerusalem.

Skiller israelere og palestinere

Veien er ifølge israelske myndigheter bygget for å bedre trafikken mellom Jerusalem og Binyamin-regionen hvor det bor mer enn 70.000 israelske bosettere.

Det uvanlige med veien er at den er delt på langs av en åtte meter høy betongmur med et metallgjerde øverst.

Veien på vestsiden av gjerdet er tilgjengelig for palestinere som ikke har tillatelse til å reise inn til Jerusalem. Østsiden er forbeholdt israelske bosettere og andre som har innreisetillatelse til byen.

PLO: – Rasisme

Mens det israelske transportdepartementet kaller prosjektet «en gave» og «en løsning både for den israelske og palestinske befolkningen», vekker den kraftige reaksjoner blant palestinske ledere og frigjøringsorganisasjonen PLO.

De kaller den delte veien rasistisk:

– Dette er et israelsk eksempel på apartheid og raseskillet som en gang eksisterte i Sør-Afrika. Enhver israeler som tror på demokratiet burde skamme seg over denne nye veien, sier den palestinske politikeren og medlem av PLOs eksekutivkomité, Ahmad Majdalani, til avisen The Times of Israel.

Veiprosjektet har dermed fått tilnavnet «apartheid-veien» blant kritikerne.

– Strategisk viktig

Ifølge Al Jazeera er veistrekningen en del av et større veiprosjekt som skal gå rundt Jerusalem.

Veiprosjektet er «også strategisk viktig for byen Jerusalem», sier en av lederne i Binyamin-regionen. De israelske bosettingene regnes som ulovlige i henhold til folkeretten fordi de er bygget på okkuperte områder.

Innbyggere i den palestinske landsbyen i Anata mener veien er bygget delvis på deres landområde, og at prosjektet er en del av Israels plan om å annektere et kontroversielt landområde kalt E1 i utkanten av Jerusalem.