Equinor utvikler seg som et bredt energiselskap, blant annet med virksomhet innen fornybar energi. For å håndtere markedsrisiko og sikre god lønnsomhet i vår eksisterende og framtidige produksjon har vi behov for å raskt sikre oss god forståelse av forskjellige nasjonale kraftmarkeder. Da trenger vi både kompetanse, kapasitet og IT-systemer ut over det vi har i dag.

Aktivitet i nærmere 40 land

Derfor kjøpte vi i fjor sommer Danske Commodities (DC), som er et av Europas største selskaper innen kortsiktig handel med kraft. DC ble etablert i 2004 og omsetter nå dobbelt så mye kraft som hele det årlige strømforbruket i Norge. Selskapet har aktivitet i nærmere 40 land, nærmere 300 medarbeidere og gjennomfører 4000 transaksjoner – hver dag. Med dette miljøet som del av Equinor-familien, er vi enda bedre posisjonert for å lykkes med fornybar for hele selskapet.

Som en følge av transaksjonen samler vi nå vår handel med elektrisitet i DC. Det medfører en begrenset overføring av oppgaver fra London og Stavanger til Århus, som berører åtte stillinger (fire i London og fire i Stavanger). I tillegg betyr overføringen at enkelte støttefunksjoner over tid kan frigis til andre oppgaver: Åtte årsverk fordelt på Stavanger og London.

Vi har aktivt konsultert fagforeninger og ansattrepresentanter gjennom prosessen, og hatt god dialog også om overføringen av handel med elektrisitet til DC. Vi er glade for at de berørte medarbeiderne i Stavanger allerede har fått eller er i ferd med å få nye stillinger internt.

Fortsetter sterk virksomhet

For å lykkes må vi bygge både på eksisterende og ny kompetanse. For å bidra til felles kompetanseutvikling vil kolleger fra alle Equinor-lokasjoner kunne jobbe en periode i Århus, og vice versa. La det ikke være noen tvil: Våre medarbeidere i Stavanger er viktige for lavkarbonsatsingen, ikke minst med sin kompetanse på prosjektutvikling, marine operasjoner samt karbonfangst og lagring. I tillegg fortsetter vi naturligvis å utvikle den sterke virksomheten vi har i Stavanger innen markedsføring og handel med råolje, naturgass og andre produkter.