Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Mest av alt er sakens hovedperson hun som ikke fikk bli mer enn 17 år gammel. Birgitte Tengs ville ha vært 45 år nå.

KOMMENTAR: Et kvart århundre uten et endelig svar. Det er for hun som ikke fikk bli mer enn 17 år at retten igjen settes i lagmannsretten i Stavanger, den samme retten som frikjente fetteren hennes i 1998.

Tiltalte i Birgitte-saken forsvares av Stian Bråstein (t.v) og Stian Kristensen.
Foto: Pål Christensen
Publisert: Publisert:

Nå nettopp

iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det er et ubehagelig historiens sus over ankesaken som i dag starter for Gulating lagmannsrett i Stavanger. Rettsforhandlingene finner sted i den samme rettssalen hvor Birgitte Tengs’ fetter ble frikjent for 25 år siden.

Fetteren, som tilsto å ha drept kusina si på Karmøy natt til 6. mai 1995 etter å ha blitt utsatt for forhørsteknikker som grenset til tortur, ble først dømt og deretter frikjent. Han fikk lest opp den frifinnende dommen i den samme rettssalen hvor en 52 gammel Karmøy-mann nå står tiltalt.

Saken er som før

I Haugaland og Sunnhordland tingrett ble mannen dømt til 17 års fengsel. Retten har festet lit til at det biologiske sporet som ble funnet på Birgitte Tengs’ strømpebukse, og som med overveldende sannsynlighet må stamme fra 52-åringen, er et så sterkt bevis at han måtte kjennes skyldig.

Saken mot 52-åringen står i det store og hele i samme stilling for lagmannsretten som den gjorde i tingretten i fjor. Etter at dommen falt i Haugesund, har det blitt gjort nye undersøkelser av strømpebuksa, uten at det er kommet fram noe vesentlig nytt.

Det er fortsatt dette mikroskopiske funnet av biologisk materiale som er det denne saken henger på. Alt annet, som tiltaltes historikk med vold og blotting over en lengre periode, er indisier. Disse episodene, noen av dem svært alvorlige, er jo ikke i seg selv noe bevis for at han har hatt noe med drapet på Birgitte Tengs å gjøre.

Nekter for alt

52-åringen har også vært etterforsket – og siktet – for å ha hatt befatning med drapet på Tina Jørgensen i september 2000, men den saken har ikke ført fram.

52-åringen nekter for å ha drept Birgitte Tengs (og Tina Jørgensen) og mener seg dermed utsatt for et justismord i Haugesund i februar. Og i denne saken gir selvsagt dette en ekstra gjenklang. Fetteren ble jo vitterlig offer for nettopp et justismord, og hadde helt fram til i fjor høst en sivil erstatningsdom hengende over seg. Den dommen ble endelig opphevet i fjor.

Dette er selvfølgelig et tema 52-åringens forsvarere vil komme tilbake til. Er den ørlille mengden biologisk materiale avsatt i forbindelse med drapet, eller kan det tenkes at sporet kan ha blitt avsatt enten før eller seinere? Hvis dette kan tenkes, er det da oppstått en så rimelig tvil at tiltalte må frifinnes?

Ingen vitner

Det finnes jo ikke noe annet som knytter ham til åstedet. Ingen har sett ham, ingen har hørt ham si noe om det. Og straffeloven er klinkende klar: Enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Slik unngås justismord.

Rettsforhandlingene i Haugesund viste også hvordan tiden arbeider mot dem som forsøker å oppklare forbrytelser – og dem som forsøker å straffe forbrytelser.

Vitner som jobbet på åstedet og i Kopervik den natten og i dagene og ukene som fulgte, skal forsøke å rekonstruere hva de sa, tenkte og gjorde for 28 år siden. Det er ikke enkelt. Selv profesjonelle vitner som politifolk kan selvsagt unnskyldes for å ikke ha detaljer festet i hukommelsen så lenge etterpå.

Tiltaltes stemme

Etter de innledende foredragene fra aktoratet og forsvarerne vil 52-åringen starte sin forklaring for retten torsdag. Det er kanskje forbausende for mange som ikke har fulgt eller vært delaktige i straffesaker, men det er egentlig ikke mye retten hører til den tiltalte selv. Det er satt av uker til rettsforhandlingene, men stort sett vil den tiltalte bare sitte og høre på.

Det er under den innledende forklaringen, og deretter under utspørring av aktoratet og forsvarerne, at tiltaltes stemme vil høres. 52-åringen framsto i Haugesund lavmælt, nesten kuet. Men han hadde enkelte sterke følelsesutbrudd. Og da den fellende dommen ble lest opp for ham i februar, besvimte han.

Tiltaltes fortid

Aktoratet vil trolig legge seg på samme linje som i første runde. Mye tid vil bli brukt på kompliserte, tekniske forklaringer rundt DNA-teknologi og DNA-bevis. Dette er vanskelig materiale som selv drevne aktører skal være skjerpet for å få med seg detaljene i.

Men aktoratet vil også bruke tid, som i første runde, på 52-åringens historikk. Han er tidligere dømt for et brutalt overfall på en psykolog, og han har stått bak en lang rekke tilfeller av blotting og seksuell fetisjisme. Han har tidligere vist at han kan bli svært sint og miste selvkontrollen. Denne historikken er ment å skulle støtte opp om at han har vært en såkalt «moduskandidat», en person som ville ha vært i stand til å utføre et brutalt seksualdrap.

Essensen i den prosedyren blir at Staten, altså påtalemyndigheten, mener at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at den identitetsmarkøren, et Y-kromosom som bare kan stamme fra tiltalte, må ha blitt avsatt på Birgitte Tengs’ strømpebukse i forbindelse med drapshandlingen. Og at det derfor ikke kan være andre enn 52-åringen som drepte henne.

For Birgitte

Forsvaret vil plukke på tvilen. Og de vil minne om den dommen som falt i nettopp denne rettssalen. For 25 år siden. Kan vi være så sikre på at det er rett mann som er tiltalt denne gang?

Lagmannsrettens forhandlinger kan sette et punktum for en sak som har revet i stykker en familie og som har blitt en skamplett for rettsstaten gjennom den uverdige behandlingen av Birgitte Tengs’ fetter.

Men mest av alt er sakens hovedperson hun som ikke fikk bli mer enn 17 år gammel. Det er i Birgitte Tengs’ nå 45 år gamle navn at rettsstatens aktører igjen setter seg ned for å ta en tiltalt manns videre skjebne i sine hender.