smp-stories-top-widget

Det bekrefter sikre kilder til Aftenposten. Bjørn Erikstein gikk av som administrerende direktør i Oslo universitetssykehus (OUS) mandag, etter lang tid med misnøye blant fagledere og ansatte ved sykehuset. På et ekstraordinørt styremøte fikk han fortsatt tillit av styret, men valgte selv å fratre.

Erikstein ønsker å fratre stillingen allerede fra 1. juli og Reymert vil ta over sjefsroret inntil en permanent ny toppleder er ansatt.

Fikk mistillit mot seg fra tillitsvalgte for nær 20.000 sykehusansatte – får 1,7 millioner i lønn når han går av

Morten Reymert har tidligere vært avdelingsdirektør i Finansdepartementet, spesialråd ved Norges OECD-delegasjon i Paris og ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Fra 2000 var han økonomi- og finansdirektør ved Rikshospitalet, der han overtok som administrerende direktør høsten 2008. Etter sammenslåingen av sykehusene i Oslo i 2009, har han vært viseadministrerende direktør ved OUS.

Reymert er også styreleder i Statistisk sentralbyrå (SSB).