logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Norway

Neptune Energy har levert plan for Duva- og Gjøa P1

Operatør Neptune Energy overrakte torsdag utbyggingsplaner for rundt ti milliarder kroner til olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp).

Prosjektene Duva (tidligere Cara) og Gjøa P1 skal i produksjon rundt årsskiftet 2020/2021, og skal knyttes til den eksisterende Gjøa-plattformen i Nordsjøen vest for Florø.

Prosjektene skal totalt kunne levere 120 millioner fat oljeekvivalenter, fordelt på 32 millioner fat på Gjøa P1 og 88 millioner fat på Duva. Prosjektene skal kunne levere henholdsvis 30.000 fat per dag og 24.000 fat per dag på maksnivå.

– Vi kan skape store verdier for samfunnet ved å utnytte eksisterende plattformer til nye utbygginger. To nye prosjekter ved Gjøa vil sammen med Nova-utbyggingen som ble godkjent i 2018 sikre sysselsetting, verdiskaping og store inntekter til fellesskapet fra dette området i tiår fremover, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Duva-feltet skal bygges ut med en havbunnsramme og tre produksjonsbrønner, som skal knyttes opp mot den eksisterende infrastrukturen på Gjøa-feltet. P1-prosjektet på Gjøa skal hente ut tilleggsressurser, også der med en havbunnsramme og tre produksjonsbrønner knyttet til den eksisterende plattformen.

Dette er en betydelig milepæl for Neptune Energy og partnerne, sier daglig leder Odin Estensen i Neptune Energy i Norge.

– Neptune går inn i en vekstperiode på norsk sokkel med et veldig høyt aktivitetsnivå. Vi opererer allerede Fenja-utbyggingen i Norskehavet, med produksjonsstart tidlig 2021. Sammen med Duva og Gjøa P1-prosjektene er dette en unik prosjektportefølje, sier han.

Partnerne på Duva er Idemitsu, Pandion Energy, Wellesley Petroleum og Neptune Energy. Partnerne på Gjøa P1 er Petoro, Wintershall, Okea, Dea Norge og Neptune Energy.

Themes
ICO