logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Norway

Retta innlegg: Eg skulle ikkje trutt på Støre

LeserbrevFor noko av det eg skreiv i avisa onsdag om Ap-leiar Gahr Støre må eg få retta meg sjølv. Støre prøver å skremma med høgare toll på norsk fisk til EU når me seier opp EØS-avtalen. Det han skriv om tollsatsar tok eg for god fisk og trudde på tala hans. Det skulle eg ikkje gjort. For den norske fiskeeksporten er det ikkje EØS-avtalen, men eigne og tidlegare handelsavtaler som gjeld.

For heile verda gjeld WTO-avtalen. Den slår fast at for eksisterande handel kan det ikkje innførast ny eller høgare toll. Då EU for nokre år sidan ville føra inn anti-dumpingtoll på norsk laks, måtte unionen la difor det vera. Sytti prosent av norsk lakseeksport går til EU-land, så det var viktig for oss.

For det dei kallar «kvit fisk» er det i EU ulike tollsatsar, ned til null. Til Polen har me stor fiskeeksport, som framleis er tollfri etter at landet blei EU-medlem, slik WTO-regelen seier. Det er klarareenn eg skreiv at den norske eksporten av torsk (og laks) går like uhindra utan EØS-avtalen. Det Støre påstår om tollmur mot fisk utan EØS-avtalen ergrov og usann propaganda.

EU-landa produserer berre 20 prosent av laksen og 10 prosent av torsken dei set til livs. Norsk torsk er sterkt etterspurd, og blir eksportert uansett; til 46 land utan toll, til 26 land med toll. Når norske arbeidsfolk vil ut av EØS for å stoppa den frie arbeidsinnvandringa frå EU, har arbeidarpartileiaren ikkje svar på det og fornektar det som er eineståande styrke for vårt land. Desperat og dumt forsøk på å få oss til å gløyma at med fisken, olja og store frie havområde står me sterkare enn EU og treng minst av alt ein grunnlovsstridig EØS-avtale som gjer landet til lydrike. For norske arbeidsfolk er han ei ulykke. Den mannen bør ikkje bli statsminister, og blir det nok ikkje heller.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO