Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Støre tvinges av Sp til å bruke penger på administrasjon – ikke til tjenester for «vanlige folk»

I disse dager drøfter Stortinget omprioriteringer i statsbudsjettet. Det er mange prosjekt som ryker eller settes på vent på grunn av store utfordringer i Norge og Europa.

foto
Skal Støre bli husket som den første statsminister fra Ap som reverserte en statlig reform – endatil uten at evaluering var foretatt og konsekvensene forsvarlig utredet, spør innsenderen. Foto: Javad Parsa / NTB

Likevel er det et prosjekt som regjeringen anbefaler Stortinget å gjennomføre:

Opprettelse av 4 nye fylkeskommuner med rundt 200 nye fylkespolitikere og behov for minst 1000 nye administrativt ansatte fra 2024. Hvor godt er dette utredet?

Staten er forpliktet til å følge en særskilt Utredningsinstruks når statlige tiltak skal vurderes, også endringer av tidligere vedtatte tiltak. Prop. 113 LS (2021-22) Ny fylkesinndeling følger ikke Utredningsinstruksen og opplyser ikke saken. Den vurderer ikke faglige og økonomiske konsekvenser. Og det hele skjer uten nødvendige høringer!

Til alt overmål innrømmer regjeringen at disse 7 fylkeskommunene vil ha behov for betydelige statlige overføringer både til deling av dagens 3 og til drift av 15 (i dag 11). Drifta skal blant annet finansieres gjennom kutt til de 8 fylkeskommuner som fortsetter som før. Hvorfor skal andre regioner finansiere en reversering som i tillegg kan føre til en lavere kvalitet på tjenestene i reverseringsfylkene?

Det er også en del av debatten før vår nasjonalforsamling evt. gjør et nytt vedtak.

Det er liten tvil om at Sps store mål før siste valg var å få etablert flere rådhus og fylkesbygg i Norge. Skuffelsen deres var stor da kun Ålesund (Haram) søkte om å dele kommunen slik Hurdalsplattformen åpnet for. Derfor trengte Sp minst en deling til på sin politiske CV. Kristiansand kommune lå lagelig til for hugg.

Derfor trengte Sp minst en deling til på sin politiske CV. Kristiansand kommune lå lagelig til for hugg.

Ved å overprøve kommunestyrets nei til å søke om utredning, har Sp avslørt for all verden sin doble holdning: «Vi lytter selvsagt på hva de folkevalgte mener. De er det eneste som representerer lokaldemokratiet. OBS: Gjelder kun så lenge de folkevalgte er enig med Sp i regjeringsbygget i Oslo!»

Stortinget er i dag smertelig klar over at det vil mangle rundt 40.000 fagfolk i helse/pleieomsorg fra 2035 for å møte den økte andelen eldre sine behov for hjelp og trygghet. I tillegg mangler det minst 10.000 fagfolk innen skole og barnehage. I en slik situasjon velger regjeringen å prioritere rundt 1 mrd. kr til en delvis reversering av en regionreform som de neste 8-12 år frigjør arbeidskraft til viktige tjenester for innbyggerne, og dele noen kommuner for å få ansatt flere i administrative stillinger!

For de eldre som vil mangle et forsvarlig tilbud, er det provoserende at dette skjer samtidig med at Stortinget inviteres til å fjerne eldreombudsordningen grunnet et statsbudsjett som må strammes inn.

Skal Støre bli husket som den første statsminister fra Ap som reverserte en statlig reform – endatil uten at evaluering var foretatt og konsekvensene forsvarlig utredet?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.