logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Norway

Trossamfunn må opplyse om pengestøtte fra utlandet

Regjeringen vil kartlegge hvilke tros- og livssynssamfunn som får penger fra land uten religionsfrihet.

– Vi ser med bekymring på at det er norske tros- og livssynssamfunn som blir finansiert av samfunn eller stater som bryter menneskerettighetene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NRK.

Fredag blir departementets forslag til ny stortingsmelding om tros- og livssynslov oversendt Stortinget for behandling. Der foreslår regjeringen at alle tros- og livssynssamfunn som mottar støtte fra utlandet, skal opplyse om dette i regnskapene sine. Målet er å kartlegge hvor mange det er som mottar støtte fra land som bryter menneskerettighetene og ikke har religionsfrihet.

– Da kan man vurdere for eksempel kutt i statsstøtte til de trossamfunnene som mottar støtte fra stater som bryter menneskerettighetene, sier Ropstad.

Talsperson for Rabita-moskeen, Basim Ghozlan, som får penger fra utlandet, mener at det er positivt at regjeringen nå vil kartlegge hvor trossamfunn får pengene sine fra. Han mener støtten er uproblematisk.

– Utenlandsk støtte er bare problematisk hvis giverne setter krav om at man skal gjøre ting på en bestemt måte, og disse kravene er i strid med norsk lov eller menneskerettighetene. Men dette har aldri skjedd, og vil heller aldri skje, sier Ghozlan til NRK.

(©NTB)

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO