Poland

Mechanika komórek sprzyja SARS-CoV-2

AdobeStock

Naukowcy maj hipotez, dlaczego COVID-19 jest bardziej zabjczy dla osb starszych. Wi to z mechanicznymi waciwociami starzejcych si komrek.

Kady moe zachorowa na COVID-19. Choroba dotyka zarwno starszych, jak i modych ludzi. Jednak modsi zazwyczaj przechodz chorob agodniej nawet bez adnego leczenia. Starsi znacznie czciej dowiadczaj powika, ktre mog zagrozi ich yciu.

Wraz z wiekiem osabia si ukad odpornociowy. Oznacza to, e ronie podatno organizmu na rnego rodzaju infekcje, nie tylko na COVID-19. Osoby starsze, na przykad, znacznie czciej zaraaj si gryp i znacznie czciej dowiadczaj komplikacji. Naukowcy uwaaj jednak, e moe istnie inne wyjanienie, ni spadek odpornoci, ktre wyjania dlaczego COVID-19 zabija wicej osb w podeszym wieku. Specjalici z Politechniki Federalnej w Zurychu maj now, ciekaw hipotez.

Wraz z upywem czasu praca naszych organizmw pogarsza si a wydolno spada. Tkanka pucna nie jest tu wyjtkiem. Naukowcy zauwayli, e zmieniaj si waciwoci mechaniczne naszych komrek, a wirus SARS-CoV-2, ktry wywouje chorob COVID-19, moe te zmieniajce si waciwoci wykorzystywa. Dla niego warunki wydaj si by niezwykle korzystne. Tkanka puc staje si sztywniejsza, co moe bardzo sprzyja rozprzestrzenianiu si wirusw.

SARS-CoV-2 przedostaje si do naszego organizmu przez komrki bony luzowej drg oddechowych. W zasadzie napada na nasze komrki, zasiedla i wykorzystuje do produkcji wikszej iloci wirusw. Te nowe wirusy atakuj kolejne komrki, a proces postpuje lawinowo, powodujc powan infekcj i siln odpowied immunologiczn organizmu.

SARS-CoV-2 nie ma problemu z inwazj komrek ani u osb modszych, ani starszych - kady moe si zarazi. Dzieci dowiadczaj jednak bardzo agodnych objaww, podczas gdy osoby starsze naprawd ciko choruj, a czasem umieraj. Moe to wynika z faktu, e wraz z wiekiem komrki w ukadzie oddechowym staj si sztywniejsze z powodu wikszej iloci wkien biakowych tworzcych si w tkance. Naukowcy uwaaj, e nieznacznie zaburza to funkcje komrek, pomagajc wirusom zasiedli je i wykorzysta do rozmnaania si w organizmie.

Naukowcy zamierzaj potwierdzi t hipotez za pomoc modeli in-vitro. Ostatecznym celem jest zrozumienie, jak SARS-CoV-2 rozprzestrzenia si wewntrz organizmu i jak moemy zamkn dla niego te drzwi. Autorzy hipotezy, Caroline Uhler i G. V. Shivashankar, uwaaj, e podczas poszukiwania nowych lekw powinnimy przyjrze si mechanizmom, ktre cz replikacje wirusw i mechaniczne wasnoci komrek.

COVID-19 nie jest a tak straszny dla osb modszych, dlatego te nie przestrzegaj one wszystkich wytycznych, jeli chodzi, na przykad, o dystans spoeczny. Jednak modzi powinni pomyle o osobach, ktre potencjalnie zara wirusem rozprzestrzenianym przez nie. Nie naley kontaktowa si z innymi ludmi nie tylko po to, aby chroni siebie, ale rwnie by nie zaraa innych. Jeli potwierdzona zostanie zaleno midzy waciwociami mechanicznymi komrek, a infekcjami, pomoe to w leczeniu infekcji bardziej zagraajcym osobom starszym.

Football news:

Ocampos did everything for the victory of Sevilla: first he scored, and then he put on a goalie's Jersey and in the 101st minute dragged the kick of the goalkeeper Eibar
Pizarro finished his career as a player. Werder's players cradled him in their arms after the match
Aitor Karanka: When Real Madrid wins, they always talk about the referees
Gendusa two weeks training with Arsenal according to the decision of Arteta. Londoners can sell it
Alexander Elagin: if you Want to live a man with a man, a woman with a woman-live! But don't involve children
Pizarro finished. He came to Werder 4 times and became a legend here
Lloris about the fight with Son: It's part of football. Sometimes this happens