Poland

Nie żyje Helen McCrory, filmowa Narcyza Malfoy

elen McCrory

Wikimedia Commons (Jennifermeghan1/CC BY-SA 4.0)

Aktorka Helen McCrory, znana z ról w serialu "Peaky Blinders" i trzech filmach o Harrym Potterze, zmar³a na raka w wieku 52 lat - poinformowa³ jej m¹¿, aktor Damian Lewis.

Lewis napisa³: „Ze z³amanym sercem informujê, ¿e po heroicznej walce z rakiem piêkna i potê¿na kobieta, czyli Helen McCrory, zmar³a spokojnie w domu, otoczona fal¹ mi³oœci rodziny i przyjació³. Umar³a tak, jak ¿y³a. Nieustraszenie. Bo¿e, kochamy j¹ i wiemy, jakie mamy szczêœcie, ¿e mieliœmy j¹ w naszym ¿yciu. P³onê³a tak jasno. IdŸ teraz, maleñka, w powietrze i dziêkujê”.

McCrory zagra³a ciociê Polly, matkê klanu Shelby, w serialu kostiumowym "Peaky Blinders".

By³a te¿ Narcyz¹ Malfoy w filmach "Harry Potter i Ksi¹¿ê Pó³krwi" oraz "Harry Potter i Insygnia Œmierci: czêœæ 1 i czêœæ 2". Jej postaæ to ¿ona Lucjusza Malfoya i matka Draco.

Jej inne role to miêdzy innymi rola Cherie, ¿ony by³ego premiera Tony'ego Blaira w filmach "Królowa" i "Specjalny zwi¹zek". Oprócz ról filmowych i telewizyjnych mia³a równie¿ d³ug¹ i uznan¹ karierê na scenach teatralnych.

Od 2007 roku by³a ¿on¹ gwiazdy serialu "Homeland" Damiana Lewisa.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude