Depresja wśród dzieci i młodzieży jest coraz poważniejszym problemem społecznym, także ze względu na trudności z dostępem do odpowiedniej pomocy lekarskiej. Nowe technologie mogą jednak pomóc m.in. poprzez bezpłatne konsultacje online.

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja stanie się drugim najpoważniejszym schorzeniem na świecie. Z ostatnich danych wynika, że cierpi na nią już 264 mln osób na całym świecie. Coraz częściej choroba ta dotyka również dzieci i młodzież. Przez ponad rok pandemia odebrała młodym ludziom cały znany im świat i zamknęła go w czterech ścianach. Ograniczenie, a często brak relacji rówieśniczych miał bardzo istotny wpływ na wzrost zachorowań na depresję wśród młodych osób. Niestety nie wszystkie dzieci i młodzież znajdują pomoc. Znaczącym problemem jest m.in. brak dostępności lekarzy specjalistów. W samej Polsce brakuje około dwustu psychiatrów dziecięcych, niedostatek miejsc jest także widoczny w szpitalach psychiatrycznych dla dzieci. Rozwój nowych technologii pomaga jednak w pewnym stopniu rozwiązać ten problem. Dzięki nim rozwijane są  aplikacje, specjalne platformy internetowe czy bezpłatne infolinie online, pomagające dzieciom radzić sobie z problemami, od stresu po myśli samobójcze.

Eksperci biją na alarm

Uruchomiony 1 czerwca program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych do 24 roku życia, zagrożonych depresją, którego organizatorem jest Fundacja „Twarze depresji” przy wsparciu firmy Huawei Polska, już w pierwszych tygodniach działania pokazał, jak bardzo potrzebna jest pomoc młodym osobom w depresji. Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni od uruchomienia zapisów, na spotkania online z psychologiem i psychiatrą zgłosiło się niemal 90 dzieci i nastolatków. Średnia wieku chętnych na zdalną terapię to około 14 lat, a najmłodszy zapisany do tej pory uczestnik ma 6 lat.

Wyniki badań wskazują dzisiaj wyraźnie, że izolacja w trakcie pandemii odcisnęła największe piętno właśnie na młodych osobach, które nie radzą sobie z obecną sytuacją, zaś u tych, u których już wcześniej pojawiła się depresja, w czasie ostatniego roku często uległa ona nasileniu. Wsparcie specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii dziecięcej jest kluczowe w leczeniu depresji i to właśnie umożliwia program, który Fundacja uruchomiła przy wsparciu firmy Huawei. Celem programu jest wspieranie walki z depresją dzięki technologii i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci, które z uwagi na sytuację materialną, miejsce zamieszkania czy inne czynniki nie mają dostępu do terapii.

Dzięki pomocy psychologów, psychiatrów i terapeutów w formie zdalnych spotkań online, dzieci z każdego zakątka Polski mogą liczyć na fachową pomoc. Wykorzystanie narzędzi online, pozwala także uniknąć stygmatyzowania młodych osób, które potrzebują skorzystać z takiej pomocy i daje większą swobodę oraz możliwość zwalczenia wstydu, związanego z wizytą u psychologa. W realizację projektu zaangażowani są specjaliści m.in. Katarzyna Wojciechowska – lekarka należąca do wąskiej grupy psychiatrów dzieci i młodzieży, których w Polsce jest zaledwie nieco ponad 450, oraz terapeuci dr Martyna Gębska-Tołoczko, Aleksandra Brzezińska, Tomasz Kliś, Anna Kornetowska  - pracujący z dziećmi i dorosłymi w nurcie poznawczo-behawioralnym.  

Technologie w służbie dzieciom i nastolatkom

Zaangażowanie w projekt z obszaru zdrowia psychicznego to kolejny krok ze strony Huawei Polska w budowie bardziej inkluzywnego społeczeństwa. Firma od lat bowiem wspiera walkę z wykluczeniami cyfrowymi, społecznymi, zdrowotnymi, promuje inkluzję i różnorodność. Huawei wierzy, że nowe technologie mają potencjał, by pomóc w rozwiązaniu istotnych problemów i wyzwań, jakie dzisiaj stoją przed całymi społecznościami, jak i zwykłymi ludźmi. Współpraca z fundacją „Twarze depresji” to nie pierwszy projekt, w którym Huawei postanowił wspierać najmłodszych. W 2020 roku firma Huawei nawiązała współpracę z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach której realizowany jest projekt „Wsparcie psychologiczne online dla dzieci”. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, 41 proc. nastolatków doświadczyło przemocy ze strony bliskich osób dorosłych, a ponad połowa od swoich rówieśników. Celem projektu Huawei i fundacji było udostępnienie bezpłatnie zdalnej, profesjonalnej pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i ich rodzinom - niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Pomoc jest obecnie udzielana w ramach trzech Centrów Pomocy Dzieciom, prowadzonych przez Fundację w Warszawie, Gdańsku i Starogardzie Gdańskim. Przekazane wsparcie pomogło zakupić niezbędny sprzęt do komunikacji online (m.in. słuchawki, laptopy) oraz umożliwiło stworzenie nowych etatów dla psychologów-terapeutów, co zwiększa skalę udzielanej dzieciom pomocy. W ten sposób aż 20 proc. czasu pracy każdego ośrodka może być prowadzone zdalnie. Tylko w listopadzie pracownicy fundacji przeprowadzili 164 konsultacje psychologiczne online.

Walka o świat dostępny dla wszystkich

Inicjatywy Huawei na rzecz walki z wykluczeniami to także działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami. W ramach współpracy z fundacją Leżę i Pracuję, która promuje aktywność zawodową osób z ograniczeniami mobilności, Huawei zatrudnił w swoich strukturach jednego z podopiecznych Fundacji, który z sukcesami buduje swoją karierę pomimo niepełnosprawności. Kolejnymi etapami współpracy z fundacją był udział w opracowaniu raportu „Zdalniacy” diagnozującego sytuację i perspektywy dla osób z niepełnosprawnością ruchową na polskim rynku pracy, a także wsparcie maratonu innowacji Wheelkathon, w ramach którego przez 24 godziny zespoły programistów pracowały nad innowacyjnymi rozwiązaniami, wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami w codziennej pracy.

Jednym z działań podejmowanych na rzecz realnej zmiany i pełnej inkluzji dzięki nowych technologiom był konkurs dla startupów – Huawei Startup Challenge. Do I. edycji inicjatywy zgłosiło się 250 startupów, a jego celem było znalezienie najlepszych rozwiązań technologicznych, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do równego dostępu i wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Podczas trwającego trzy miesiące programu startupy pracowały nad swoimi rozwiązaniami w trakcie warsztatów, ścieżek wyzwań i sesji z mentorami. Spośród 10 finalistów kapituła konkursu wyłoniła trzy najlepsze projekty, które wykorzystują technologię do przeciwdziałania wykluczeniom i pomagają wyrównywać szanse. Firma Huawei podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach ogłosiła start drugiej edycji programu Huawei Startup Challenge. Tym razem na wsparcie technologicznego giganta mogą liczyć polskie start-upy pracujące nad rozwiązaniami wspierającymi ochronę środowiska naturalnego.

Huawei wspiera także inicjatywy na rzecz inkluzji i równego dostępu jako sponsor główny Olimpiad Specjalnych oraz sygnatariusz rządowego programu „Partnerstwo na Rzecz Dostępności”. Także utrudniony dostęp do kultury czy edukacji może stanowić czynnik wykluczający. Dlatego oprócz wieloletnich projektów takich jak program edukacyjny Seeds For The Future, czy globalna inicjatywa Tech4All, oraz programów współpracy podejmowanych z uczelniami, Huawei Polska został głównym partnerem technologicznym Muzeum Narodowego w Warszawie. Pierwszym wspólnie przygotowanym projektem był wirtualny spacer po wystawie „Polska. Siła Obrazu”. We wrześniu br. w Muzeum Narodowym w Warszawie rozpocznie się również gruntowna modernizacja instalacji teleinformatycznej. 25 km okablowania, 72 punkty dostępowe i o 20 procent lepszy sygnał sieci WiFi – dzięki współpracy z Huawei w przyszłym roku podczas zwiedzania MNW będzie można skorzystać z superszybkiego, bezpłatnego Internetu.

Materiał Promocyjny