Poland

Rafael Nadal przegrywa w Monte Carlo

Tenis

Nie bêdzie dwunastego triumfu Hiszpana na kortach w ksiêstwie Monako. Nadala w æwieræfinale pokona³ Rosjanin Andriej Rublow 6:2, 4:6, 6:2.

Nadal w tym meczu pope³nia³ wiele niezwyk³ych dla siebie b³êdów, nie wytrzymywa³ wymian z g³êbi kortu, w których swe warunki - przede wszystkim po znakomitych uderzeniach z forhendu - dyktowa³ Rosjanin. Rublow nie da³ siê odkleiæ od koñcowej linii, gra³ agresywnie, co w spotkaniach z Nadalem na korcie ziemnym udaje siê niezwykle rzadko i tylko najlepszym.

Pomimo to, gdy Hiszpan po twardej walce wygra³ drugiego seta, mo¿na by³o przypuszczaæ, ¿e skoñczy siê jak zwykle: nawet znakomicie graj¹cy rywal w koñcu pada pod ciosami Nadala. Tym razem jednak nic takiego siê nie sta³o. Rublow szybko osi¹gn¹³ przewagê, prowadzi³ 4:1 i 5:1 a gdy wygra³ najd³u¿sz¹ wymianê meczu, wiadomo by³o, ¿e to koniec. Wiedzia³ to te¿ Nadal, który bezradnie spojrza³ w stronê swego boksu.

Tegoroczny turniej w Monako to kaskada sensacji: przegra³ Nadal, który na kortach ziemnych nigdy nie przegrywa, wci¹¿ zwyciê¿a ten, który nigdy na ceglanej m¹czce nie b³yszcza³ - Daniel Evans. Brytyjczyk po zwyciêstwach nad Dusanem Lajoviciem, Hubertem Hurkaczem i Novakiem Djokoviciem, teraz odprawi³ Belga Davida Goffina i jest w pó³finale, pierwszy raz w turnieju rangi Masters 1000. Wczeœniej koronawirus wyeliminowa³  z rywalizacji nr 2 œwiatowego rankingu Rosjanina Danii³a Miedwiediewa, a w pi¹tek przegra³ obroñca tytu³u sprzed dwóch lat (w ubieg³ym roku turnieju nie by³o) W³och Fabio Fognini.

£atwiej by³o wygraæ w ruletkê w pobliskim kasynie, ni¿ przewidzieæ taki przebieg pierwszego tej wiosny wielkiego turnieju na kortach ziemnych.

Wyniki æwieræfina³ów: A. Rublow (Rosja, 6) - R. Nadal (Hiszpania, 3) 6:2, 4:6, 6:2;  S. Tsitsipas (Grecja, 4) - A. Davidovich Fokina (Hiszpania) 7:5, krecz Hiszpana; D. Evans (Wielka Brytania) - D. Goffin (Belgia, 11) 5:7, 6:3, 6:4; C. Ruud (Norwegia) - F. Fognini (W³ochy, 15) 6:4, 6:3
Pary pó³fina³owe: Tsitsipas - Evans; Rublow - Ruud.
Mecze w sobotê, pocz¹tek gier singlowych o 13.30, transmisja w sportowych kana³ach Polsatu).

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude