logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Więcej spółek otwartych na niepełnosprawnych pracowników

Osoby niepenosprawne rwnie odczuwaj popraw koniunktury na rynku pracy. Take wrd nich coraz mniej jest bezrobotnych; wedug danych GUS w II kwartale tego roku w Polsce pracowao 428 tys. niepenosprawnych w wieku produkcyjnym, podczas gdy 31 tys. byo bezrobotnych. To prawie o jedn czwart mniej ni rok wczeniej. W rezultacie stopa bezrobocia w tej grupie spada do rekordowo niskiego poziomu 6,8 proc. (z 8,1 proc. w tym samym okresie 2017 r.).

Dobra koniunktura przekada si na due zapotrzebowanie na pracownikw, z czego korzystaj take osoby z niepenosprawnociami ocenia Anna Wgrzynowicz, rzeczniczka Polskiej Organizacji Pracodawcw Osb Niepenosprawnych (POPON). Podczas uroczystej gali 27 wrzenia POPON ju po raz 13. nagrodzi w swoim konkursie Lodoamacze pracodawcw zatrudniajcych osoby niepenosprawne i podejmujcych rne inicjatywy na ich rzecz.

Rzeczpospolita" jest patronem medialnym konkursu, do ktrego w tym roku zgosio si a 451 firm, instytucji i organizacji, ktre chciay si pochwali swoimi dziaaniami wspierajcymi pracownikw z niepenosprawnociami. To najwicej w 13-letniej historii Lodoamaczy; dotychczas w konkursie wystartowao cznie 4100 firm, a 590 z nich nagrodzono.

W tym roku szans na laury w Lodoamaczach mieli nie tylko pracodawcy osb niepenosprawnych startujcy w trzech kategoriach (zakady pracy chronionej, otwarty rynek pracy i instytucje). Ju drugi rok z rzdu wszyscy pracodawcy dbajcy o zdrowie swoich pracownikw mogli te wystartowa w kategorii zdrowa firma, a na nagrod mogli te liczy organizatorzy przyjaznej przestrzeni uatwiajcej ycie osb z niepenosprawnociami. Uczestnikw oceniano w dwch etapach: pierwszy wyania laureatw w poszczeglnych rejonach kraju, a w w drugim, centralnym finalici zmierzyli si w konkurencji o laury Lodoamaczy 2018.

Rzeczniczka POPON zaznacza, e oceniajc pracodawcw kapitua zwraca uwag nie tylko na liczb zatrudnionych niepenosprawnych, ale take na faktyczne wsparcie, jakiego firma im udziela. Dodatkowo kapitua moe przyzna dwie nagrody specjalne: Super Lodoamacza oraz Lodoamacza Specjalnego dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz niepenosprawnych.

Dziaania wspierajce aktywizacj tych osb s tym bardziej potrzebne, e wikszo ludzi z niepenosprawnoci jest bierna zawodowo (1,16 mln w II kwartale br.). Jak przypomina Anna Wgrzynowicz, w wejciu na rynek pracy pomaga dziaajca od 14 lat przy POPON Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osb Niepenosprawnych (FAZON), ktra zajmuje si rwnie porednictwem pracy. Prowadzi m.in. projekt Absolwent, ktry wspiera modych ludzi z niepenosprawnoci, finansujc im wybranych kurs uatwiajcy wejcie na rynek pracy.

Themes
ICO