Proprietarii şi operatorii din HoReCa arată, într-o scrisoare deschisă adresată premierului, că sunt trataţi incorect de către Guvern în comparaţie cu celelalte industrii şi îşi exprimă îngrijorarea privind efectele dezastruoase create de răspândirea coronavirusului în industria ospitalităţii.

Redăm scrisoarea deschisă transmisă permierului de industria HoReCa.

„Stimate Domnule Prim-Ministru,

Organizaţia Patronală HORA este autoritatea reprezentativă a industriei ospitalităţii româneşti, ce are misiunea de a susţine şi de a promova interesele şi valorile comune ale membrilor săi, pe plan naţional şi internaţional.

Înainte de criza COVID-19, in industria HORECA activau:

• 40.000 de societăţi comerciale cu capital 100% românesc având o cifră de afaceri de 5 miliarde euro

Şi

• Aproximativ 400 000 de angajati reprezentând 10% din numarul total al angajaţilor care activează in sectorul privat (190.000 de angajaţi direct implicaţi si aproximativ 210.000 angajaţi ai furnizorilor de produse, materii prime si servicii).

Totodată industria noastră contribuia semnificativ la evoluţia unor companii ce dezvoltă afaceri în domenii conexe, precum agricultură, furnizori locali de ingrediente, producători şi distribuitori materie primă în bucătărie, importatori şi distribuitori de produse alimentare, prestatori de servicii dedicate industriei, precum şi sisteme de gestiune, curăţenie, transport, logistică, ambalaje.

Urmare a crizei datorată pandemiei globale şi a măsurilor restrictive instaurate de autorităţi, industria noastră este în prezent cea mai afectată, înregistrând un declin brusc care a dus astazi la scăderea cifrei de afaceri cu aproximativ 70% faţă de anul trecut şi a determinat suspendarea activităţii în cazul a peste 40% dintre operatori.

Organizaţia Patronală HORA îşi exprimă public îngrijorarea cu privire la efectele dezastruoase create de răspândirea virusului COVID-19 în industria ospitalităţii, efecte care se resimt în toată industria turismului la nivel mondial.

Potrivit studiului comandat de HORA (împreună cu organizaţiile membre in APT (Alianţa Pentru Turism), efectuat pe o perioadă de 5 ani, dorim să atragem atenţia asupra faptului că aportul HORECA la PIB este de aproximativ 5,07% după cum urmează:

- impact financiar direct (valoare adăugată) - 3,42%

- impact social (salarii angajaţi şi aport consum) - 0,91%

- impact financiar indirect (furnizori si investiţii) - 0,74%

Lipsa predictibilităţii din industria HORECA în climatul economic actual, nu face decât să împingă pe marginea prăpastiei antreprenorii care astăzi au în derulare investiţii, responsabilităţi majore faţă de angajaţi, contracte de închiriere şi leasing, contracte cu clienţii externi, contracte de prestări servicii, contracte de servicii auxiliare, etc.

În ceea ce priveşte activitatea din alte ţări europene se poate observa că industria HORECA poate funcţiona. În afara României, toate ţările Comunităţii Europene au redeschis restaurantele (interior şi exterior) cu reglementări stricte, respectarea acestora fiind sub atenta supraveghere a statului, acesta reuşind astfel să menţină un număr mult mai mic de cazuri de îmbolnăvire faţă de România.

Luând în considerare faptul că redeschiderea teraselor la 01.06.2020 nu a atras o creştere a numărului de persoane infectate, putem concluziona că redeschiderea completă a restaurantelor se poate face în siguranţă, în unităţile în care se respectă reglementările. Aşa cum s-a putut observa, creşterea numărului de îmbolnăviri a avut loc la două săptămâni de la începerea vacanţelor din zonele turistice. În lipsa unor reglementări clare, restaurantele au întâmpinat dificultăţi iar incapacitatea autorităţii centrale şi locale de a urmări respectarea regulilor a dus la suprareglementări şi controale abuzive, multe dintre ele fără a avea legătură cu situaţia pandemică în care ne aflăm.

Proprietarii şi operatorii din HORECA consideră că sunt trataţi incorect de către guvern în comparaţie cu celelalte industrii. În acest context, astăzi există intenţia anumitor operatori din HORECA de a organiza proteste fizice dar şi sugestive impotriva guvernului.

​Luând în considerare situaţia dificilă cu care ne confruntăm şi climatul de incertitudine încă existent in ceea ce priveşte cursul pandemiei şi al industriei ospitalităţii, supunem atenţiei dumneavoastră următoarele solicitări şi, totodată, propuneri legate de viitorul industriei şi problemele acute ale operatorilor din HORECA în contextul actual, după cum urmează:

- redeschiderea în cel mai scurt timp a restaurantelor în interior, cu respectarea regulilor împotriva răspândirii COVID-19:

- asigurarea distanţării fizice prin menţinerea unui mese libere între două mese ocupate;

- evitarea aglomerărilor de persoane la ghişee şi grupuri sanitare;

- purtarea obligatorie a măştii de către client în momentul deplasării către grupurile sanitare, la intrarea sau ieşirea din restaurant;

- se vor asigura dispozitive şi substanţe virulicide necesare dezinfectării mâinilor clienţilor şi informarea acestora cu privire la modul de utilizare;

- informarea clienţilor asupra regulilor de igienă şi distanţare fizică precum şi a necesităţii limitării timpului de servire a mesei, acolo unde este cazul;

- curăţarea şi dezinfectarea cu substanţe bactericide şi virulicide a spaţiilor/suprafeţelor unde au acces clienţii şi a ustensilelor utilizate în timpul servirii mesei;

- eliminarea obligativităţii purtării mănuşilor de către personalul de servire în interiorul restaurantului, considerăm că este mult mai eficientă spălarea frecventă si directă a mâinilor;

- iniţializarea unei campanii de încurajare a publicului pentru a respecta regulile de distanţare fizică, purtare a măştii de protecţie, spălarea frecventă şi corectă a mâinilor. Promovarea intoarcerii la normalitate, a petrecerii unor momente frumoase in restaurant şi reluarea unei vieţi normale;

- eliminarea impozitului specific pentru anul 2021, respectiv 40 milioane euro anual, conform studiului comandat de HORA menţionat mai sus;

- reglementarea bacşişului/tip-ului din industrie ca venit din alte surse, fără plată CASS;

- clasificarea grupurilor de firme afiliate ca parte a IMM-urilor, dacă nu îndeplinesc condiţii de întreprinderi mari;

- focusarea controalelor făcute de către instituţiile statului pe respectarea reglementărilor privind raspândirea virusului SARS COV 2.

În încheiere vă mulţumim pentru toată deschiderea la dialog din această perioadă dificilă prin care trec operatorii din HORECA şi sprijinul acordat Organizaţiei HORA in activitatea depusă pentru depaşirea acestui moment de criză.

Misiunea noastră rămâne aceeaşi, de a apăra interesele industriei de ospitalitate şi de a fi un sprijin pentru antreprenorii din domeniu, care în această perioadă de confuzie generală, au nevoie de ghidaj şi de o comunitate puternică.

Preşedinte

Daniel Mischie”.