Serbia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Право на бенефицију имају и самосталци

Стаж који се рачуна са увећаним трајањем или, како се у народу зове бенефицирани, утврђује се осигураницима који раде на нарочито тешким, опасним и за здравље штетним радним местима, као и онима који обављају такве послове да се након вишегодишњег рада не може очекивати да свој посао, односно професионалну делатност обављају једнако успешно, истичу у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

Међутим, ово снижење односи се само на старосне, а не и на превремене старосне пензионере, па се само може снизити законски услов за остваривање права на старосну пензију. Дакле, снижење се рачуна од 65 година живота за мушкарце, а од 63 године и шест месеци за жене у току 2023, односно од 63 године и осам месеци живота за жене у току следеће године. Старосна граница може да се снижава највише до 55 година живота, осим за запослене који су на радним местима са коефицијентом где се година рачуна 18 месеци и где су ефективно провели две трећине радног века у односу на укупно ефективно проведено време на радним местима на којима се стаж рачуна са увећаним трајањем. Овим осигураницима старосна граница може да се снизи и до 50 година живота.

Осигураници који имају право на снижење старосне границе, али ни са сниженом границом не испуњавају услов за старосну пензију, већ одлазе у превремену старосну пензију и у том случају имају повољност у односу на остале. Износ превремене старосне пензије одређује се као износ старосне, који се затим умањи за 0,34 одсто за сваки месец ранијег одласка у пензију. Снижена старосна граница значи и да је број месеци ранијег пензионисања мањи, па је мање и умањење пензије.

Обавеза је послодавца да се запосленима који раде на таквим радним местима утврди бенефицирани стаж. Трајање стажа може се увећати за највише 50 одсто у односу на ефективно, календарско трајање. Изузетак су лица у професионалној војној служби. Њима се у случају ангажовања у оружаним акцијама време проведено у тим акцијама, као и на лечењу или у заробљеништву, рачуна као стаж осигурања у двоструком трајању.

У Фонду ПИО објашњавају да рачунање стажа у двоструком трајању не треба мешати са посебним стажом, иако су они слични. Осигураник са бенефицираним стажом може раније да оствари право на пензију и то на различите начине. Они који су навршили бенефицирани стаж, чије је трајање најмање 2/3 укупног стажа осигурања, имају право на снижење старосне границе. На сваких пет година проведених на радном месту са коефицијентом 12/14 старосна граница се снижава за једну годину. Такође се граница спушта за једну годину на сваке четири за увећање 12/15, три за 12/16 и на сваку једну годину и шест месеци за 12/18.

Они који су обављали самосталну делатност, такође, имају право на стаж са увећаним трајањем уколико су обављали послове за које је такав стаж предвиђен. У случају да је утврђено обављање таквих послова, они су у обавези да уплате увећан допринос за ПИО како би им се стаж рачунао са увећањем, истичу у Фонду ПИО.