logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

500 fortkörare förbi Kyrkskolan varje dygn: "Vi kommer ta till åtgärder"

Det var under måndagskvällens trygghetsvandring i Gagnefs kyrkby som vägföreningen redovisade sina resultat av den hastighetsmätning som gjorts vid platsen mellan den 1 och 8 oktober.

Mellan de båda 30-skyltarna intill Kyrkskolan mätte vägföreningen hastigheten på alla fordon mellan den 1 och 8 oktober.

På skolan går 167 elever, och till det ska läggas 66 barn på förskolan. Skolpersonal och föräldrar har flera gånger larmat om att de flesta förare inte respekterar hastighetsbegränsningen - och därmed inte barnens säkerhet.

Ingen blev förvånad - ändå kändes resultatet nedslående.

På Kyrkbyvägen gäller 40 km/h, men just sträckan förbi skolan är tydligt markerad med 30. Varje dygn tar sig 700 fordon genom byn och förbi skolan. 500 av dessa kör för fort.

– Ingen blev förvånad, säger Johan Perjons. Ändå kändes resultatet nedslående.

Enligt mätningen ligger medelhastigheten förvisso på 39 km/h förbi skolan, men flera gasar på i 70 km/h, även under skoltid. Den högsta uppmätta hastigheten var 94 km/h.

– Det här betyder att endast en av fem kör lagligt, konstaterar Johan Perjons. Mätningen blir ett verktyg för oss, och vi kommer gå vidare med både polis och Trafikverket om hur vi ska få ner hastigheten. Ett självklart behov är fler trafikkontroller, men vi måste ta till även andra åtgärder.

- Nu blir det bland annat fler trafikkontroller, säger kommunens säkerhetssamordnare Johan Perjons.

I övrigt är Gagnefs kyrkby en lugn idyll, vilket kanske var anledningen till att trygghetsvandringen inte drog fler än 18 personer.

– Vi brukar vara mellan 30 och 40 personer på vandringarna i de andra kommundelarna, så för första gången var vi fler representanter än medborgare, säger Johan. Men de som var med var allt ifrån 17 till 80 år gamla.

Johan tror att medborgarna i Gagnefs kyrkby känner sig trygga. Och statistiken talar sitt tydliga språk - mellan oktober 2017 och oktober 2018 anmäldes endast åtta brott om stöld och skadegörelse i området i och kring kyrkbyn.

– Polis och räddningstjänst rapporterade att antalet "händelser" ligger otroligt lågt i kyrkbyn. Dessutom utökade räddningstjänsten sin deltidsstyrka med två personer för 1,5 år sedan. Så idag har vi en insatschef och fyra deltidsbrandmän, fortsätter Johan. Det känns väldigt bra.

Totalt noterade vi 100 förslag på förbättringsåtgärder, det är en normal siffra på trygghetsvandringarna.

Representanterna som var med på vandringen kom från kommunen, polisen, räddningstjänsten, politiken och vägföreningen. Områdena som man såg närmare på var kyrkskolans omgivningar, Mats Ers väg och Rännarhedsvägen jämte Tegelbruksvägen.

Några som var med på trygghetsvandringen den 8 oktober. Fr v Eva Haglund Lejros ( medborgare ), Lars-Erik Granholm ( 1:e v ordf i kommunstyrelsen), Åsa Nyman (Gagnefbostäder) och Andreas Grop (fastighetsskötare på kommunen )Foto: Johan Perjons.
Några som var med på trygghetsvandringen den 8 oktober. Fr v Eva Haglund Lejros ( medborgare ), Lars-Erik Granholm ( 1:e v ordf i kommunstyrelsen), Åsa Nyman (Gagnefbostäder) och Andreas Grop (fastighetsskötare på kommunen )Foto: Johan Perjons.

Och även om medborgarvandrarna var få så var de effektiva.

– Totalt noterade vi 100 förslag på förbättringsåtgärder, vilket är en normal siffra på vandringarna, säger Johan.

De förbättringar som gruppen tycker att byn har särskilt behov av, är röjning av buskar och vissa träd för att få bort skymmande växtlighet, lagning av trasig eller felaktig belysning, utbyte av gamla reflexer på stolpar eller cementfundament, utbyte av felaktiga eller gamla vägskyltar - och sist men inte minst ordna nya bänkar och lite annat för större utomhustrivsel.

– Flertalet av de här önskemålen kommer vi att åtgärda omgående, lovar Johan.

Nästa trygghetsvandring sker i Mockfjärd. Datum är inte spikat, men det blir någon kväll i november.

Themes
ICO