logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Ännu en chef lämnar tekniska förvaltningen – går mitt i upphandlingen av Lyra: ”Hon har sagt upp sig”

Mimmi Hodzic är chef för tekniska förvaltningen. Hon bekräftar att verksamhetschefen har sagt upp sig men tror inte det innebär några nya förseningar för vattenreservoaren Lyra.
Mimmi Hodzic är chef för tekniska förvaltningen. Hon bekräftar att verksamhetschefen har sagt upp sig men tror inte det innebär några nya förseningar för vattenreservoaren Lyra.

Turerna på tekniska förvaltningen på Örebro kommun har varit många. NA har i flera artiklar skrivit om problemen med interna bråk, flera chefsavhopp och försenade projekt. Förra året slutade förvaltningschefen Hanna Dufva och verksamhetschefen för vatten och avlopp, Leif Rehnberg. Dessutom gick chefen för vattenverket, Lars Ferbe, i protest mot att den person som var projektledare för den nya vattenreservoaren blev omplacerad.

Det här har gjort att Lyra, den nya vattenreservoaren som ska ersätta Svampen, har blivit försenad med ett par år. Mitt i allt avbröt man också upphandlingen och valde att göra om den. Så sent som den 13 maj uttalade sig verksamhetschefen Charlotte Nilsson i NA att man nu går ut och gör ett nytt försök med upphandlingen kring Lyra. Men bara en vecka senare meddelar Charlotte Nilsson att hon slutar.

Lyra ska ersätta Svampen men bygget har försenats. Först 2021 räknar man med att den nya vattenreservoaren ska stå färdig. Illustration: Örebro kommun
Lyra ska ersätta Svampen men bygget har försenats. Först 2021 räknar man med att den nya vattenreservoaren ska stå färdig. Illustration: Örebro kommun

– Charlotte Nilsson har haft ett tillfälligt uppdrag som verksamhetschef för vatten och avlopp på tekniska förvaltningen och nu slutar hon före sommaren istället för efter sommaren, i augusti, säger Mimmi Hodzic, chef för tekniska förvaltningen.

– Vi håller nu på med ett arbete för att rekrytera en ny verksamhetschef.

Varför går Charlotte Nilsson tidigare?

– Det får du fråga Charlotte om. Jag kan inte svara på varför hon sagt upp sig, säger Mimmi Hodzic och påpekar att hon inte kommenterar situationen för enskilda medarbetare.

NA har sökt Charlotte Nilsson men hon är sjukskriven och svarar bara via sms att hon hänvisar alla frågor till Mimmi Hodzic.

Mimmi Hodzic är förvaltningschef på Örebro kommun.
Mimmi Hodzic är förvaltningschef på Örebro kommun.

Enligt uppgifter till NA har också en gruppchef sagt upp sig och ytterligare en gruppchef är långtidssjukskriven. Hur är arbetsmiljön på tekniska förvaltningen?

– Verksamhetschefen hade ett tillfälligt uppdrag, det som är nytt är att hon slutar innan sommaren. Och parallellt med rekryteringen av verksamhetschef pågår rekrytering till vattenverket, säger Mimmi Hodzic och väljer, trots upprepade försök, att inte svara på frågan om arbetsmiljön.

Charlotte Nilsson höll i upphandlingen av Lyra. Finns det risk för ytterligare förseningar?

– Nej, vi ser att det finns en planering för projektet och den utgår vi ifrån. Om du har fler frågor om Lyra får jag be dig att återkomma om det. Vi håller på att titta på vem som ska ha hand om det när Charlotte Nilsson är sjukskriven, säger Mimmi Hodzic.

Charlotte Nilsson slutar den 17 juni. Enligt uppgifter i ett mejl som gått ut till anställda på tekniska förvaltningen kommer hon inte att komma tillbaka till sin tjänst innan dess.

Bakgrund: Konflikten på tekniska förvaltningen

► Konflikten på tekniska förvaltningen startade 2016. En medarbetare får besöksförbud på arbetsplatsen och får inte heller kontakta sina kollegor. Han håller i arbetet med det nya vattentornet Lyra men eftersom han omplaceras försenas projektet med mer än ett år. Konflikten leder till en arbetsrättslig tvist.

► Under en turbulent tid 2018 slutar en rad chefer på tekniska förvaltningen - Lars Ferbe, chef för vattenverket, Hanna Dufva, förvaltningschef, och Leif Rehnberg, verksamhetschef. Även ordförande för tekniska nämnden, Charlotte Edberg Jangdin (C), slutar.

► I januari 2019 avbryts upphandlingen av vattentornet Lyra. Förseningarna är nu uppe i mer än två år.

► Kommunpolitikern Patrik Jämtvall (L) begär ut handlingar från tekniska nämnden men får inget svar. Han JO-anmäler nämnden och två tjänstemän. JO ska nu granska ärendet.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO