logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Bakslag för planerad fiberutbyggnad i Ljusnarsberg - få har anmält intresse för fiberanslutning

Många hushåll i kommunen har under våren fått en förfrågan om en eventuell fiberuppkoppling. Nu har svaret kommit. Cirka 30 procent av de hushåll som är tillfrågade har sagt ja. Det är för få hushåll för att påbörja en fiberutbyggnad.

– Jag sitter just nu och tittar på det underlag om intresseanmälningar som vi fått in via Telia. Det vi vill ta reda på nu är i vilken grad förfrågningar har gått till adresser som människor enbart har som fritidsboende, berättar Mikael Haapala, näringslivsutvecklare och bredbandssamordnare på Ljusnarsbergs kommun.

För att fiberutbyggnaden ska påbörjas krävs, enligt Telia, att en hög procentandel av hushållen på den planerade utbyggnadssträckan har anmält ett intresse för bredband. 30 procent är för lågt.

– När man gör fiberutbyggnad i tätorter brukar man kunna starta utbyggnaden utifrån ett visst kundunderlag och sedan ansluta fler hushåll efter vägen. Men när det gäller fiber i glesbygd så kommer inte grävskopan och börjar gräva förrän kundunderlaget är tillräckligt stort.

Läs också: Fiberutbyggnaden i Ljusnarsberg fortsätter - ytterligare 1000 hushåll kan fiberanslutas

Nu går kommunen igenom förfrågningsunderlaget om intresseanmälan för fiber från Telia. Man vill sortera fritidsboende från fast boende och man vill även fastställa att ett faktiskt fibererbjudande också har nått samtliga adresser i förfrågningsunderlaget.

– Sedan ska vi diskutera med Telia igen hur vi ska gå vidare i detta arbete. En utbyggd fiberuppkoppling är viktigt för kommunen och vi vill hitta en möjlighet för att kunna fiberansluta fler av kommunens invånare, säger Mikael Haapala.

Telia har byggt ut fibernätet i kommunen sedan år 2008, främst i tätorterna och i de större byarna. Och nu är ambitionen att koppla på så många hushåll som möjligt i kommunens landsbygdsområden också. Totalt handlar det om cirka ytterligare 1000 adresser.

I detta läge handlar det enbart om att få in en intresseanmälan om fiber. Denna anmälan är inte ett bindande avtal för någon av parterna.

Norra delen av kommunen, som till exempel Silverhöjden, Mossgruvan och Yxsjöberg, har fått ett uppkopplingserbjudande tidigare i år från företaget IP Only. Men merparten av landsbygden i resterande områden i kommunen, som bland annat utanför Ställdalen och Ställberg och byn Stjärnfors, ska ha fått en fiberförfrågan från Telia.

I erbjudandet kostar anslutningen 21 900 kronor i glesbygdsområden och i tätorten 19 900 kronor.

Läs mer på fibertillalla.se.

Themes
ICO