logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Blom och Pehrson (L): Så vinner vi över IS i Sverige

De liberala debattörerna vill bland annat att polisen och Säpo stärks i arbetet mo IS.

Den internationella koalitionen har nu krossat IS och mördarkalifatet har förlorat den geografiska kontrollen. Det är bra att Sverige deltagit aktivt i det militära arbetet.

Terroristerna inom IS, däribland svenska medborgare, har begått fruktansvärda handlingar. De drivs av ett hat mot det öppna liberala samhället; mot demokrati, individuell frihet och jämställdhet. IS-terroristerna har torterat de som är otrogna i deras ögon – de har mördats, våldtagits, sålts som slavar. Grymheterna är enorma.

Icke svenska medborgare som döms ska skickas tillbaka till sina hemländer.

Konsekvenserna av IS fruktansvärda handlingar kan inte komma som en överraskning för någon. Nu gäller det att vinna segern över IS även på lång sikt. Låt oss peka på några viktiga åtgärder.

Budgetsatsning på Polisen och SÄPO. Vi måste stärka polisen för att hantera återvändarna. De måste ges förutsättningar att utreda och åtala samt senare för domstol att kunna döma de misstänkta.

Inför en internationell tribunal. Vi bör samverka med andra länder – inte minst inom EU – för att pröva om en internationell tribunal på plats kan utreda, åtala och döma skyldiga. Parallellt ska vi inom EU verka för att på plats utreda och lagföra de som verkat med terroristsekten.

Fastställ identiteter och påbörja avradikalisering. För svenska vuxna medborgare som är misstänkta för att varit en del av IS måste identiteten fastställas, bevis säkerställas och utredningar sättas igång. Avradikalisering måste börja på plats och sedan fortsätta i personens hemland. Icke svenska medborgare som döms ska skickas tillbaka till sina hemländer.

Rikta bistånd till terroristernas offer. Humanitära insatser är viktiga. Sveriges regering måste avsätta bistånd till de ideella organisationer som utför ett viktigt arbete.

Hjälp och omhänderta barn till IS-terrorister. För barn är läget akut. Personer som ansluter sig till en terroristorganisation har visat på oförmåga att vara en ansvarsfull vårdnadshavare. För de barn som kommit tillbaka till Sverige måste individuella prövningar göras.

Detta borde rimligen leda till att barnet omhändertas, får tillgång till traumabehandling och insatser för att bedöma om även barnet radikaliserats.

Ge operativt ansvar till en myndighet. Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism eller annan statlig enhet måste ta ledningen och ges ett tydligt mandat att vara mer operativa. Samarbetet mellan myndigheterna måste också stärkas.

Dra in bidrag till odemokratiska verksamheter. Menar regeringen allvar med att de vill motverka extremism och hederskultur krävs en bred översyn över alla de bidrag som går ut till föreningar och församlingar. Vi liberaler är tydliga med civilsamhällets viktiga roll, men inte en krona ska gå till de som inte står upp för individens rätt att forma sitt eget liv.

Det behövs fler områdespoliser för att tidigt fånga upp de individer som är i riskzonen för att radikaliseras

Vardagsoperativt handlar det mycket om vad polisen och de sociala myndigheterna kan göra. Enligt Säpo utgör den våldsbejakande islamistiska miljön fortfarande det största hotet. Samtidigt som IS stoppats pågår dock arbetet med att sprida ideologin och att rekrytera nya anhängare i Sverige för att begå terrorhandlingar.

Det behövs fler områdespoliser för att tidigt fånga upp de individer som är i riskzonen för att radikaliseras. Det krävs även satsningar för att motverka extremismen och hoten mot vårt öppna samhälle.

IS-terroristernas brott mot mänskligheten är avskyvärda. Vi måste vidta åtgärder för att försvara vårt öppna liberala samhälle mot dem som gör allt för att rasera det.

Juno Blom

Liberalerna, barnrättspolitisk talesperson

Johan Pehrson

Liberalerna, rättspolitisk talesperson för

Themes
ICO