Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Coronafallen fortsätter öka

Under vecka 31 rapporterades 5.865 nya bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med vecka 30.

Ökningen ses i de flesta åldersgrupper samt bland personer på äldreboenden och med hemtjänst.

Den ökade smittspridningen under sommaren har lett till ett ökat antal nyinlagda patienter på IVA med covid-19 och personer som avlider med covid-19. Ökningarna sker dock från låga nivåer, enligt FHM.

Hittills har 15 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 31. De föregående tre veckorna rapporterades 51 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19, i medeltal 17 patienter per vecka. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen.

Hittills har 94 fall rapporterats avlidna med covid-19 under vecka 29. Föregående tre veckor (vecka 26–28) var medeltalet 51 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 29 hade 55 personer hemtjänstinsatser eller bodde på äldreboende.