logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Dalarna halkar efter i biogasproduktion – tvingar Dalatrafik att satsa på mer miljöskadliga alternativ

Idag anses biogas som ett av de renaste fordonsbränslena som finns på marknaden.

Enligt naturskyddsföreningen säger man att med ren biogas i tanken minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent jämfört med ett liknande bensindrivet fordon.

Andra undersökningar anger att biogasen ger uppemot 95 procent lägre utsläpp än bensindrift.

Det som lyfts som fördelar med biogas är främst att gasen har ytterst marginell klimatpåverkan samt att den kan produceras i omedelbar närhet till där man sedan kan tanka sitt fordon.

Biogas tillverkas främst av matavfall och gödsel som via en rötningsprocess blir till fordonsgas.

Restprodukterna återförs sedan till jordbruket som gödsel.

Men trots bränslets fördelar går det trögt i Dalarna.

De närmaste tre åren behöver Dalatrafik byta ut närmare 50 bussar i sin fordonsflotta. Men avsaknaden av närproducerad biogas tvingar kollektivföretaget välja bussar som drivs med, ur miljösynpunkt, sämre bränsle.

Idag är Dalarna det enda länet i landet utan någon storskalig biogasproduktion.

Hösten 2015 hade företaget Dala Biogas långt gångna planer på att bygga en anläggning vid Pellesberget, strax utanför Säter, – en investering som var värderad till omkring 100 miljoner kronor.

Men projektet stötte på motstånd och till slut gavs de klagande rätt.

Då handlade oron om anläggningens placering, tunga transporter till och från anläggningen samt befarad luktproblematik.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade att avslå länsstyrelsens igångsättningstillstånd till Dala Biogas.

I början av 2019 fanns nya och delvis andra planer.

Inom de närmaste tre åren behöver Dalatrafik byta ut närmare 50 av sina bussar, allt enligt avtalskrav som företaget måste ta hänsyn till.

– När jag låter bussar gå längre än maxålder och medelålder riskerar man haverier och det är inte önskvärt, kommenterar Bengt Benjaminsson, förvaltningschef vid Dalatrafik och fortsätter:

– Vi riskerar att få fordonshaverier för att bussarna passerat sitt bäst före-datum. Och det är där vi är just nu. Timglaset rinner ut för mig.

Idag drivs de flesta av Dalatrafiks bussar med HVO, ett biodiesel, som visserligen är betydligt miljövanligare än traditionell diesel eller bensin.

Men samtidigt anses inte HVO lika bra ur miljösynpunkt som biogas.

HVO (miljödiesel) är visserligen inte lika skadligt som bensin eller diesel, men anses heller inte lika miljövänligt som biogas.

– Det är bra så till vida att det är ett bränsle som inte påverkar växthuseffekten. Sen finns det andra nackdelar med HVO och det är övriga utsläpp av partiklar och NOX som är likvärdiga med diesel, förklarar Bengt Benjaminsson, förvaltningschef för Dalatrafik.

När nu Dalatrafik behöver byta delar av sin fordonsflotta har kollektivtrafikföretaget istället sneglat mot biogasdrivna bussar.

På Ingarvet i Falun, vid Dalatrafiks bussdepå, hade en extern aktör också långtgående planer på att etablera ett tankställe för biogas för de tilltänkta bussarna.

Där skulle Dalatrafik spela en nyckelroll som tänkt storkonsument av biogas och därmed möjliggöra länets första tankställe med biogas.

Men även den planen föll.

Enligt Dalatrafik behöver man säkerställda leveranser av närproducerad biogas, men också en klar och långsiktig bild över prisutvecklingen för biogas för att våga satsa på bussar med just det drivmedlet

Dalatrafik efterlyser en större förutsägbarhet när det gäller tillgång och pris på biogas för att våga satsa på den typen av bussar.

– I det här läget som vi är i nu kommer det vara HVO-drift även för de här nya bussarna som ska in istället, berättar Bengt Benjaminsson och fortsätter:

– Vi är väldigt bränslepriskänsliga i vår verksamhet. En krona i prishöjning för HVO eller diesel är 15 miljoner kronor i total kostnad för oss,

– Däremot tycker vi att en biogasproduktion skulle vara mer förutsägbar prismässigt över tid.

Det närmaste Dalarna idag kommer biogas är anläggningen vid Fågelmyra, mellan Falun och Borlänge, där Borlänge Energi producerar biogas, men i ytterst marginell omfattning.

Utöver det samlar man in matavfall från länets samtliga kommuner men som sedan fraktas till anläggningar utanför länet som tillverkar biogas.

Närmaste anläggningarna finns idag i Gävle, Karlskoga och Västerås.

Themes
ICO