logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Dom kan öppna för fler familjeåterföreningar

Domen gäller en åttaåring från Syrien som kom till Sverige med sin morbror 2015. Åttaåringen fick senare tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande fram till år 2020.

Både Migrationsverket och Migrationsdomstolen har bedömt att återförening med föräldrarna bara skulle vara möjlig i Sverige, men de har ändå gett avslag till familjens ansökan då åttaåringen har sin morbror här.

Den tillfälliga asyllagen stoppade så gott som all familjeåterförening.

Men Migrationsöverdomstolen har dömt motsatt i fallet. Där slås det fast att beslutet strider både mot Europakonventionen och mot barnkonventionen.

Louise Dane, som är doktorand i offentlig rätt på Stockholms universitet, säger att myndigheter framöver måste ta hänsyn till hela barnkonventionen och inte bara de delar som överensstämmer med svensk lag.

– Eftersom många av de personer som har fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande de senaste åren är från Syrien, så är situationen liknande den vi har i det här fallet, att man inte kan återförenas i hemlandet. Det talar för att man skulle kunna landa i liknande slutsatser även i andra mål, säger hon till radion.

Themes
ICO