Den palestinska islamiströrelsen Hamas uppger att ett avtal nåtts mellan olika palestinska fraktioner i Gazaremsan och den israeliska sidan med hjälp av egyptisk medling.