Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

En diagnos kan både frigöra och fängsla

Att ge någon en diagnos har en påtagligt kraftig effekt, men kan verka åt båda håll; det är ett tveeggat svärd.
Att ge någon en diagnos har en påtagligt kraftig effekt, men kan verka åt båda håll; det är ett tveeggat svärd. Foto: Johan Nilsson/TT

En psykiatrisk diagnos kan öppna vägar för vård som annars inte vore tillgänglig, men riskerar också att skapa en felaktig bild av vad känslolivet innebär. Den situation som psykiatrin försatt sig i vittnar om hur det kan gå när denna i grunden vetenskapliga fråga inte tas på tillräckligt stort allvar.

Den kanadensiske vetenskapsfilosofen Ian Hacking gick nyligen bort. För psykiatrins del har han bidragit med teorier om interaktionen mellan att dela in människor i kategorier och denna indelnings egen påverkan på vår uppfattning om oss själva. Att placeras i en kategori, exempelvis genom att bli tilldelad en diagnos, sker inte i ett socialt vakuum utan i samspel med omgivningen. Det kommer innebära att man behöver förhålla sig till den grupp av människor som också placerats i samma kategori. Personen i fråga ställs inför den identifikationsprocess som är förknippad med kategoriseringen. Det kan innebära att, i huvudsak omedvetet, anpassa sig till en beteenderepertoar eller ett tankemönster som stämmer överens med den allmänt förekommande bilden av hur andra människor i samma kategori beter sig och tänker.