logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Extra kostnader för kommunen när Kumlas gymnasium läggs ner - avvecklingsplan presenterad

Vilka lokaler ska kommunen fortsätta att hyra när JN-gymnasiet läggs ner? Det är en fråga för politikerna i nämnden för livslångt lärande att ta ställning till.

Innan sommaren beslutade kommunfullmäktige i Kumla att lägga ner John Norlander-gymnasiet. Nu har en plan presenterats för politikerna hur nedläggningen kan gå till och vad det kommer att kosta.

– Personalfrågorna är det vi har kommit längst med, säger Rolf Östman, verksamhetsledare för högstadiet och gymnasiet på Kumla kommun.

Idag har skolan 32 anställda som arbetar hel- eller deltid. När verksamheten har krympt till att i stort sett bara omfatta språkintroduktion så behövs knappt tio lärare.

– Väldigt få tillsvidareanställda lärare kommer att beröras, är Rolf Östmans bedömning.

Dels är många lärarna visstidsanställda och de fast anställda som skulle riskera att sägas upp vid nedläggningen kan erbjudas tjänster på andra håll i Kumla kommun. Det sker exempelvis inom vuxenutbildningen, som kommer att utökas de kommande åren.

Rolf Östman, verksamhetsledare för högstadiet och gymnasiet på Kumla kommun, tror inte att nedläggningen av JN-gymnasiet innebär att kommunen tvingas säga upp lärare. Arkivfoto: NA
Rolf Östman, verksamhetsledare för högstadiet och gymnasiet på Kumla kommun, tror inte att nedläggningen av JN-gymnasiet innebär att kommunen tvingas säga upp lärare. Arkivfoto: NA

Tanken är att vuxenutbildningen och språkintroduktion ska samordnas i samma lokaler, antingen i Folkets Hus på Skolvägen eller i Skofabriken på Norra Kungsvägen. Det är dock inte säkert att det kommer gå fullt ut.

Störst yta hyr gymnasiet på Folkets Hus. Det kontraktet förlängdes förra året och gäller nu fram till 2023. Skolan återfinns i dag på översta våningen i Folkets hus, men har också kontrakt på våningsplanet under, som i dag hyrs ut till ABF i andra hand.

Även om skolan återtar mellanvåningen kommer troligen inte både introduktionsprogrammet och vuxenutbildningen att rymmas där. Uppskattningsvis kommer de båda utbildningarna om några år ha omkring 150 studerande. Så troligen kommer det att behövas fler skolsalar än vad Folkets Hus kan erbjuda.

Språkintroduktion för nyanlända och vuxenutbildning kommer Kumla kommun att fortsätta bedriva även efter att JN-gymnasiet lagts ner.

Annars är ett större problem att gymnasiet i dag har hyreskontrakt på lokaler som snart inte används eftersom eleverna "tar slut". Det gäller framförallt byggutbildningens lokaler i Kvarntorp, som hyrs fram till 1 november 2020, men även restaurangköket i samma hus som Kumla hotell, som hyrs till årsskiftet 2019-20.

JN-gymnasiet har också ett avtal med Trafikcenter om att årligen betala för minst tio utbildningsplatser på transportprogrammet, oavsett hur många elever som går där. Det avtalet gäller till halvårsskiftet 2021.

De kommande två åren, det som går att överblicka nu, kommer ge kommunen merkostnader för avvecklingen av gymnasiet med drygt fem miljoner kronor.

Nästa avstämning med politikerna i livslångt lärande sker vid sammanträdet 8 februari.

– Då ska politikerna ta ställning till vilka lokaler vi ska ha kvar, säger Rolf Östman.

Nuläget på JN-gymnasiet

I dag läser 70 elever årskurs två och tre på skolan på de nationella programmen.

Till det kommer ett 60-tal elever som läser introduktionsprogrammet.

I nedläggningsbeslutet ingick att de elever som redan börja på skolan skulle få läsa klart.

Themes
ICO