logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Fick inte tag på personal – så vände Förlagssystem krisen: "Vi var tvungna att få igång något"

Omar Alhallk, Mahammed Sharif Abdu, Joan Hassan och Hassan Rabeh har precis fått arbete hos Förlagssystem i Falun, detta efter att nyligen genomgått ett så kallat DUA-projekt i Falu kommun.

Ordet kompetensbrist är något som ofta hörs i den politiska debatten, men även företagare lyfter problematiken allt mer.

För Faluns del innebär kompetensbristen, bland annat, att allt färre personer finns att tillgå på arbetsmarknaden.

2011 var andelen invånare i kommunen i arbetsför ålder (19-64 år) 58,90 procent.

År 2022 väntas den siffran ha sjunkit till 54,38 procent.

För Förlagssystem, strax utanför Falun, har problemet med att hitta personal redan varit påtaglig under flera år.

LÄS MER: Budget 2019: Här är vinnarna och förlorarna i framtidens Falun: "Det kommer bli tufft"

Luckorna på lagret behövde fyllas för att företaget skulle kunna rulla vidare i den hastighet man önskade.

– Vi har sett att vi behövt bredda vår rekryteringsbas och varit tvungna att försöka få igång något, fortsätter Staffan Hammarin.

Nu har dock Förlagssystem lyckats fylla sina luckor ute på det enorma lagret.

Tillsammans med flera företag och arbetsförmedlingen har Falu kommun lotsat unga och nyanlända arbetslösa ut på arbetsmarknaden i ett projekt som kallas DUA - delegationen för unga och nyanlända.

Två grupper av människor i arbetsför ålder med den gemensamma nämnaren att vägen till en anställning kan vara ganska lång och krokig.

Arbetsplatserna i Falun som eftersöker arbetskraft har scannats av och fått uppge sitt kompetensbehov. Därefter har utbildningar skapats för arbetssökande som sedan praktiserat på respektive företag.

Förlagssystem fick inte tag på arbetskraft, men det nystartade projektet tillsammans med bland annat Falu kommun och arbetsförmedlingen har fyllt luckorna på företagets lager.

För Förlagssystem har nu samarbetet givit resultat i form av flera nyanställningar.

I mars påbörjades utbildningen "Lagerspåret" och nu jobbar Omar Alhallk, Joan Hassan, Mahammed Shariff Abdu och Hussan Rabeh i den ordinarie arbetsstyrkan hos Förlagssystem.

– Vi har haft svårt att få in folk, det har blivit tuffare och tuffare, förklarar Staffan Hammarin.

Men är det inte bara att höja lönen?

– Det är inte bara att höja lönen, det är inte en lönefråga utan hur blir man anställningsbar. Vi har lagt ner tid på det här projektet och får vi ett sådant här bra resultat så är det värt det, svarar Hammarin.

I Lagerspåret har de medverkande fått lära sig om lagar och regler kring arbetsrätt och vad som förväntas av en arbetstagare i Sverige.

LÄS MER: Sysselsättningen ökar i länet: "Företagen positiva när det gäller efterfrågan på sina varor och tjänster"

Joan Hassan kom till Sverige från Syrien 2015.

I sitt tidigare hemland jobbade han som kläddesigner. Nu är han lagerarbetare i Falun.

– Första steget har varit att lära sig språket, det har varit svårt och jag har fått kämpa med det.

Just språket anser alla fyra har varit den enskilt största inkörsporten för att få ett jobb.

– Utan språket kommer man inte in i samhället. Det är nyckeln till allt, menar Omar Alhallk.

 När nu jobbhindret är övervunnet har kvartetten börjat blicka framåt.

– Jag skulle vilja bygga ett hus här i Sverige om jag får lite pengar över, eller i mitt hemland (Somalia). Spara till familjen eller åka på semester, säger Mahammed Shariff Abdu.

Vad gäller Lagerspåret så har samarbetet skett mellan Falu kommun, Förlagssystem, arbetsförmedlingen, rekryteringsföretaget Manpower samt utbildningsföretaget Herrmods.

- Det här är samverkan när den är som bäst, där vi jobbar med personer med kort, mellan och lång utbildningsbakgrund, säger Ylva Ljungqvist, utbildningsansvarig AIK Vuxenutbildningen i Falu kommun.

När det gäller kompetensbristen, finns det någon utbildningsbakgrund där behovet av arbetskraft är extra stort?

– Det allra mesta är bristyrken i alla kategorier. Tittar man bara inom vården i Sverige så kommer det behövas flera hundra tusen personer inom bara några år. För Faluns del handlar det om 200 till 300 jobb, svarar Ylva Ljungqvist.

Themes
ICO