logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Förbjudna freoner spårade till Kina

Ända sedan 1987, då freoner förbjöds i det så kallade Montreal-protokollet, har mängden skadliga kemikalier i atmosfären minskat kraftigt. På så sätt har forskarna räknat med att de två stora hål i ozonskiktet som finns över Arktis och Antarktis ska vara "lagade" till cirka 2030 respektive 2060.

Men sedan 2012 har minskningstakten halverats, något som forskare upptäckte förra året. Nu har utsläppen, som riskerar att fördröja lagningen av dessa hål med minst ett decennium, spårats till östra Kina.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO